ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI EGYHÁZ VALLÁSI E.

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ
BEMUTATKOZUNK
ALKALMAiNK..
ELÉRHETŐSÉGÜNK
BANKSZÁMLASZÁM
IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT
PRÓFÉCIÁK
BETLEHEM CSILLAGA:JÉZUS
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
INGYENES BIBLIA ISKOLA
ÚJSZÖV. HANGOS BIBLIA
ÜDVÖSSÉGHIRDETŐI
KIADVÁNYAINK
JÉZUS FELTÁMADÁSA
KARITATIV TEVÉKENYSÉG...
IMÁDSÁG ÓRÁI...

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
Ha az Üdvösséghirdetői Egyház /ÜH/ munkáját szeretnéd támogatni, adományaidat köszönettel fogadjuk! az alábbi bankszámla számra: HU-69-10103881-54401000-01000009 Budapest Bank XVIII. kerület Adód 1%-át a 1438 Technikai számra utalhatod

tovább >>

Kérlek ha felteszed a cikkeinket, vagy egyéb anyagainkat a web oldaladra, vagy blokkodra, akkor az a kérésem, hogy a hivatkozást is tedd fel azzal együtt, mert az így becsületes. Isten Áldjon meg hatalmasan.
Minden kedves látogatónknak Szeretettel kívánunk Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Újévet.
Ésaiás próféta könyve: 9,6-7
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme műveli ezt!
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül...


Máté Evangéliuma 24, 4-13
És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.

Lukács Evangéliuma 12,52-53
Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik meghasonlanak, három kettő ellen, és kettő három ellen.
Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen; és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen; napa a menye ellen, és a menye a napa ellen.
János Evangéliuma; 13,34-35
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
Mindenkit szeretettel várunk mindennap "Imádságra" evanagybudapest, csatornája youtube: minden reggel, élő adásban: 8.00-tól 9.00 óráig,
Élő adásban vasárnaponként 15.00 órától: Istentiszteletet tartunk.

Imádság a koronavírus ellen
Atyám a Názáreti Jézus Krisztus Szent nevében járulok a kegyelem királyi trónjához, mint tanúd és szolgád, oltalmat és védelmet kérek a Föld minden népére. Imádkozom, és a hitemet kiárasztom és felemelem a szavamat értük. Uram, veszély fenyegeti a Föld lakosait, a koronavírus betegsége annak veszélye és terjedése.
Atyám benned van a bizodalmunk a nehézségben és minden körülményben, amely most fenyegeti a Föld lakosait.
A Jézustól kapott hatalmammal megkötöm a Földre leselkedő veszélyt a koronavírus terjedését, mely fenyegeti a földet, az embereket.
A Názáreti Jézus nevében esedezésemet az Úr elé viszem, az én Istenem elé terjesztem, mert a te irgalmad örökké való.
Drága Úr Jézus köszönöm a hatalmat, melyet Tőled kaptam, és a hívő hatalmával érvénytelenítek minden terjedését a koronavírusnak, ami félelmet, aggodalmat, halált hozott, és hoz a Földre.
Uram Istenem te vagy a bizodalmunk, a Föld ellen készült fegyver nem lesz jó szerencsés, kérlek, hogy minden betegség, baj kapjon megoldást, gyógyulást.
A mai napon leállítom a terjedését a koronavírusnak az egész Földgolyón!
Mi Atyánk Te, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, mi Úrunk Jézus Krisztus áldott legyen a te neved, és kérem, hogy ez a név töltse be az egész Földet, hozzon szabadulást minden betegségre, még ha a halál árnyékának völgyében járnának is, Te vagy a vigasztalásunk minden időben.
A Róma levél 8 fejezet, 2. igéje alapján: a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye szabadítsa meg a Földet a bűn és a halál törvényétől, és minden fertőző vírustól.
Elrendelem a Jób 22,28 alapján, hogy a testekhez érve a vírus meghaljon Jézus nevében, nem vehet erőt senkin, senki testén és nem hathat károsan az életekre, az egészségre.
Ma kijelentem, hogy el kell távoznia minden járványos betegségnek, a koronavírusnak, amilyen gyorsan felbukkant olyan gyorsan mennie kell és hulljon a földbe és haljon meg ez a vírus, alul nem verhet gyökeret és felül nem hozhat halált senkire.
Ma drága mennyei Atyám megkötök minden betegséget, mert minden betegség átok, Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átkától a Galata levél 3,13 szerint, aki a testében a bűneinket felvitte a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk és az ő sebeivel meggyógyulunk.
Kijelentem, hogy a vírusnak a hatása, és következménye, nem vehet erőt az embereken, a testekben.
Köszönöm Uram, hogy eltávolítasz minden csapást, súlyos betegséget egész földön.
A mai napon leállítom a vírus terjedését, és hatalmat veszek Európában, Ázsiában, Afrikában, Amerikában, Ausztráliában, Új Zélandon, és a föld végső határáig.
Ma kijelentem, hogy akiket megtámadott a koronavírus nem halnak meg, hanem élnek!
Uram ma segítségül hívunk a nyomorúság idején és szívünk rendületlen és semmi rossz hírtől nem félünk. Köszönöm Uram, hogy eltávolítasz minden súlyos csapást és betegséget a Földgolyóról, amely minden népre leselkedik.
A Jézustól kapott hatalmammal leállítom, a vírus terjedését, és hatalmat veszek a gonosz minden munkáján és kijelentem, hogy akiket megtámadott a vírus nem halnak meg, hanem élnek és hirdetik az Úr cselekedeteit. Kijelentem, hogy az immunrendszerük egyre erősebb és erősebb, ma életet szólók minden beteg test felett és teljes helyreállítást kérek a fertőzött területeken és bárhol ahová csak közelít.
Ma a szentséges hitemmel a fertőzést leállítom az országunkban, a városunkban, az otthonunkban, a családunkban, a gyülekezetekben, a Föld minden nemzetében. Nem közelíthet sem betegség, sem csapás a Hazánkra, sem a Földre!
Aki segítségül hívja az Úr nevét az megtartatik: Ma megdorgálom a láz szellemét, ahogy Jézus Krisztus megdorgálta Péter anyósa felett a lázat, a hideglelést: a Márk Evangéliuma 1/30-31 alapján.
Jézus Krisztus Szent nevében elrendelem és megparancsolom, hogy a betegek testét elhagyja a láz és helyre áll a test hőmérséklete. Uram, köszönöm, hogy mindenkit megerősítesz ma a családokban, az országokban, a Hazánkban, a góc helyein és helyreállítod és megtartod az életeket.
Köszönöm Uram, hogy távol tartasz minden betegséget, és megszabadítod az embereket, a félelemtől, az aggódalomtól, a haláltól, mert még ha a halál árnyékának völgyében is járnának is, de Benned bízva szabadulást, és gyógyulást kapnak.
Jézus benned van a bizodalmunk! A feltámadás ereje a betegségből mindenkit érintsen meg. Ma kijelentjük, hogy te vagy az Úrunk, Te vagy a Megváltónk, Te vagy a Szabaditónk, Te vagy a gyógyítónk, Jézus Te hozol kötést, orvosságot és megoldást minden tünetre, minden nehézségre.
Ma elrendelem, és kijelentem, hogy a tüdőt, amit megtámadott a vírus a népekben, a nemzetekben: gyógyulást és helyreállítást mondok ki a tüdőgyulladás felett, a hörgőben, a mellhártyában, elrendelem, hogy a légcsövek tökéletesen működjenek, összhangban legyenek egymással, és a tűnetek elhagyják a testeket. Gyógyulást mondok ki, minden tünet felett, és megtiltom az oxigén hiányt a sejtekben!
Ma elrendelem a testek teljes gyógyulását a helyreállítását, megtiltom a tüdőgyulladást, a fertőzéseket, minden rohamot, minden légzési rendelleneséget!
Köszönöm Uram, hogy gondod van az igédre, hogy beteljesíted azt. Uram ma megragadom az ígéreteket a Földgolyó minden népére, a betegekre az ő gyógyulásukra vonatkozóan.
Kijelentem, hogy közel van hozzájuk a Te Igéd, a szájukban, a szívükben a hit beszéde.
Győzelmet, és gyógyulást mondok ki minden testrészre, megtiltom, hogy zavar legyen az immunrendszerben. A Szent erő bennük éljen és újítsa meg az immunrendszerüket, Isten élete bölcsessége által és őrizze meg a testek életét és egészségét.
Köszönöm Uram, hogy Jézus bennük él és gyógyulást nyernek. Ma hálát adok, hittel és hatalommal megvallom, és szólók a testekhez, hogy tökéletesen működjenek.

Jézus Krisztus hatalmas nevében, az ige hatalmában felszólítom a betegeket, hogy gyógyuljanak meg, legyenek egészségesek! Az egészségesekhez pedig nem közelíthet a vírus, el kell távoznia a járványnak, a betegségnek, a vírusnak, a gonosz minden munkájának.
Köszönöm Uram hogy eltávolítasz minden csapást, fertőző betegséget, félelmet és maradandó betegséget Hazánkban, és az egész földgolyón. Áldott legyen a szent neved Jézus, hogy az imámat meghallgattad, köszönet és hála Neked, hogy szabadulást kapnak, az emberek: a félelemből, betegségből, kétségből, a lázból, és a halál szelleme eltávozik az életekből.
Köszönöm Uram, hogy Te hozol kötést, orvosságot az embereknek, a kutatóknak pedig bölcsességet a vírus ellenszerének megoldására! Uram elevenítsed meg a beteg testrészeket az Igéd szerint, hogy azok legyenek épek és egészségesek!
Ma Jézus nevében megáldom Európát, Itáliát, Németországot, Távol-Keletet, Kínát, Dél-Koreát, és a föld minden nemzetét. Imádkozom Uram, hogy bocsáss meg a népeknek, a nemzeteknek, ha nem a szíved szerint cselekedtek és nem hívtak segítségül téged.

Kérlek, távolíts el a földről minden csapást! Elrendelem, hogy távozzék el ez a vírus a Földgolyóról.
Ma kijelentem a Jézus Krisztus hatalmas nevében, és hatalmában hogy megtagadom a vírus terjedését, amely a gonosz terve, és elrendelem, hogy az élet a gyógyulás jusson érvényre minden népben, minden nemzetben, hazánkban, a családunkban, nemzetünkben.
Megáldom a közel, és távol való népeket, nemzeteket, gyülekezeteket, és elrendelem a szabadulást, gyógyulást felettük, Isten dicsőségére.
Köszönöm Uram, hogy Imámat meghallgattad, és eltávolítod a betegséget, a ragályt, a félelmet, az aggodalmat, a pánikot, és hosszú életet adsz mindenkinek.
Köszönöm Jézus, hogy minden átkot áldásra fordítasz, mert te egy áldó Isten vagy. Köszönöm az irgalmadat, köszönöm a kegyelmedet, köszönöm a jóságodat.

Ma, mint tanúd és szolgád közbenjárok a népekért, nemzetekért, hazánkért, Európáért, hálát és dicséretet adok Neked, szenteltessék meg a te neved Uram! Kérlek, bocsáss meg minden bűnüket, és gyógyítsad meg minden betegségüket, irgalommal és kegyelemmel koronázd meg őket, és mentsd meg az életüket, a betegségtől, a haláltól a vírustól, a félelemtől. Köszönöm, hogy könyörülő és irgalmas vagy Uram, a Te népeddel, ezért én ma hálát adok és dicséretet!
Köszönöm a megelevenítést, a hitem Uram ma megállít téged és teljes szívből bízok benned, hogy imádságom, mint jó illatú füst felszállt hozzád a népekért, a nemzetekért, a családokért és minden egyes emberért!
Hálás szívvel köszönöm Uram, a helyreállítást, a megelevenítést, hogy éppé, erőssé és egészségessé teszed az embereket, a vírus pedig Uram eltűnt a Jézus Szent nevében.

Hálát adok Atyám Neked a Jézus Krisztus szent nevében, hogy Te vagy a reménységünk Jézus Krisztusban való hit által, a hitem ma megállít Téged, és elrendelem a helyreállítást, az egészséget, a békességet és a bizodalmat hozzád Uram.
Köszönöm neked a helyreállítást a testekben, az érzelmekben és az élet minden területén és mindezért legyen a dicsőség a tiéd Uram. Ámen


Igék az Úrtól;
Ésaiás próféta könyve; 44,2-3
Így szól az Úr, teremtőd és alkotód anyád méhétől fogva, aki megsegít: Ne félj, én szolgám Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam!
Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm Szellememet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.

Máté Evangéliuma; 11,28
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.Márk Evangéliuma 1, 16-18


Igék az Úrtól; Márk Evangéliuma; 1, 16-18
Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, amint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának.
És monda nékik Jézus: Kövessetek Engem, és Én emberek halászává teszlek benneteket!
És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék Őt.


Igék az Úrtól!
Galatákhoz írt levél; 3,13-14
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:
Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.
Rómaiakhoz írt levél; 10,13, 10,8-11
Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.

ÜDVÖSSÉG IMÁJA;
Az üdvösséghez nem kell mást tenned; a szívedben el kell fogadnod Jézus Krisztust, Isten Fiát, Megváltódnak. Ha Szeretnéd, hogy Jézus legyen az életed Megváltója akkor Kérlek mond el következő imádságot;

Segítségül hívom az Urat a mai napon, elismerem a bűnösségemet, hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus a bűneimért meghalt a kereszten, és feltámadt az én megigazulásomért. Befogadom Őt az életembe, és hittel megvallom, hogy Ő az Uram, a Megváltóm, a Gyógyítóm. Róma levél; 10/8-10.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, légy az életem Ura, Megváltója, Gyógyítója.

Jézus Te vagy az én Uram!
Jézus Te vagy az én Megváltóm!
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!
Én meg vagyok váltva!
Ez az igazság! Ámen.

2 Korinthusiakhoz írt levél; 5, 17-21
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét.
Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne. Ámen


Igék az Úrtól; Filippibeliekhez írt levél; 4, 5-9
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.


Igék az Úrtól;
Márk Evangéliuma; 10, 29-31
Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem és az evangéliumért,
Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.
Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők!


Igék az Úrtól;
Korinthusbeliekhez írt I. levél 16,13-14
Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

Rómabeliekhez írt levél; 16,23
A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.

Galatákhoz írt levél 4, 4-7
Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett,
Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.
Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Szellemét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!
Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

Máté Evangéliuma 1, 18-25
A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Szellemtől.
József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Szellemtől van az.
Szül pedig Fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:
Ímé a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.


Igék az Úrtól; Jób könyve; 5,8-27
Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet.
Aki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csudákat, a miknek száma nincsen. Aki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát.
Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa. Aki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék.
Aki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi. Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka. Aki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájoktól, és az erősnek kezéből a szegényt;
Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját.
Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!
Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.
Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.
A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.
A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.
Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.
Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt.
Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű.
Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.
Ímé ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak.Igék az Úrtól; 121 Zsoltárok 1-9
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.
Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.
Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!
Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.
Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.
Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.
Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!


János Evangéliuma 17,17-26
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, aik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.
És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképen mi egy vagyunk:
Én ő bennük, és te én bennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
És megismertettem ő velük a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek.34 Zsoltárok, 2-22
Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.
Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!
Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
Akik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.
Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik.
Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk.
Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!
Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?
Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.
Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;
Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa, emlékezetüket a földről.
Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat.
Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.


Máté Evangéliuma; 6,31-34 Aggodalomra...
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd
aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja!

Zsoltárok könyve; 55,22
Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.IMA A HAZÁNKÉRT….
Atyám, hálás vagyok, hogy a kegyelem trónja elé járulhatok, hogy irgalmat és kegyelmet találjak a hazámért, az országunkért.
Elfoglalom a Krisztusban lévő hatalmi helyemet az imádságban, megkötöm a sátán minden munkáját, befolyását, és ravaszságát Magyarország felett.
Uram, mozdulj az érdekemben, ahogy felemelem a szavamat: Magyarországért, mert ez az imádság órája a hazám érdekében! (I.Timótheus 2,1-3.)

Uram Te elrendelted, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt.
Imádkozom, hogy Jézus Krisztus legyen az Úr a Hazánkban, és a Nemzetek felett! Kérem, hogy hatalmas ébredés söpörjön át Hazánkon, az egész világon, és jöjjön Isten iránti éhség az egész Földre, Isten dicsőségére!

Imádkozom, hogy hatalmas egység, és összefogás legyen az Országunkban, a 133 Zsoltárok szerint, mert Te az Egységet tudod megáldani! Szűnjön meg a gonosz rosszasága! /féltékenység, irigység, viszályok, hiányok…/

Imádkozom, hogy megfelelő emberek kerüljenek be a hatalmi hivatalokba, adj nekik bölcsességet, tudást, józanságot, egymás iránti tiszteletet és megbecsülést. A szíveknek meg kell változnia, egység és békesség uralkodjék az országunkban, a kormányban!
Az egymás iránti tisztelet, és megbecsülés áradjon, a szívekbe.
Senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenki jóra törekedjen, és egymás megbecsülésére.

Uram, köszönjük a szabadságot, előszólítjuk a gyarapodást, a bővölködést, az egységet, a békességet az Országunkban, Európában, és a föld végső határán lévő emberekét.
Kérem az Üdvösségét, minden népnek és nemzetnek, elsősorban Magyarországnak!
Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Elszólítom, hogy az emberek megtérjenek a lelkük felvigyázójához-Jézushoz, és kérlek, bocsáss meg az embereknek, az egység hiányáért, a viszálykodásokért, az irigységekért! És mindenért, ami Uram Neked nem tetsző!
Hozz változást az emberek szívében, Isten jósága megtérésre vezesse őket!
Változtasd meg a szíveket, váljanak istenfélőkké, keressék az Urat, míg nem késő!
A vezetőkért imádkozom, akik hatalomban vannak, kérlek Uram, add meg nekik a bölcsesség és kijelentés szellemét, hogy mindenkor Istennek tetsző, bölcs döntéseket hozzanak,

Szűnjön meg a gonosz rosszasága, az önzés, a versengés, a magas árak, a lopás, csalás, rablás, az öngyilkosságok, a betörések, a szenvedélyek, az ital, a drog hatása.
A kívülről, és belülről jövő haragot, és kárhoztatást megkötjük, az országunk felett, védelem illesse Hazánkat!
Egységet, és egyetértést szólítunk elő, mert az Egységben van az erő! /133 Zsoltárok/
A fiataljainkra megkülönböztetett figyelmet és kegyelmet kérek Uram!

Atyám, hozz változást ÉBREDÉST minden nemzetben, Isten tüze, a Szent Szellem ereje szálljon le Magyarországra, Európára, Izraelre, és a többi nemzetekre! Hadd ismerje meg mindenki, hogy Jézus az Úr Magyarországban!

Jézus nevében fohászkodom, hogy a szemek megnyíljanak a Te látásodra, a fülek a Te hallásodra, a szívek az IGE, Jézus Krisztus befogadására. Változást akarunk!
Új ajtókat, az arató mezökre, melyeket Te nyitsz meg Uram, mert te mész előttünk, és az egyenetleneket megegyenesíted, és leütöd a vaszárakat! És amit Te megnyitsz, azt senki be nem zárja!

Megáldom a föld minden nemzetét, és követelem a föld minden emberének az üdvösségét.
Hatalmas aratást kérek a föld nemzeteiben. Köszönöm Uram, legyen ez kedves előtted, Uram; mert a Te néped kért és imádkozott, és Te meghallgatod.
Kérlek Uram, mozdulj a Hazánkban, a Nemzetekben, Istennel minden lehetséges!
Az aratni való sok, a munkás kevés, küldj munkásokat az aratásba, hogy minden térd Néked hajoljon meg, és Téged dicsérjen a föld minden lakosa. Halleluja!

Ésaiás próféta könyve; 60,1-5
Magyarország kelj fel, világosodjál, mert eljött a Te világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de Magyarország és Európa feltámad és az Úr dicsősége rajta megláttatik.
És lásd Magyarország, népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.
Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.
Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága!

Dániel könyve; 9, 18-19.
Hajtsad, én Istenem, a te füledet hozzánk és hallgass meg; nyisd meg szemeidet és tekintsd meg Magyarországot, és Európát, amely a te nevedről neveztetik; mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket!
Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmetes, és cselekedd meg, ne késedelmezzél tennen magadért, oh én Istenem; mert a te nevedről neveztetik a te városaid, és a te népeid, a Te nemzeteid…
Esedezésemet az Úr elé viszem, az én Istenem elé terjesztem, és hiszem, hogy imádságom jó illatú füstként száll fel, az Atya, és az én Uram felé, és meghallgatást nyert Ámen


Igék az Úrtól; Békesség...
János Evangéliuma; 14,26-27
Ama vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.
Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

Igék az Úrtól;
Zsoltárok könyve; 84; 2-9
Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.
A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!
Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.
Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákobnak Istene! Szela.


Timótheushoz írt II. levél; 3, 1-5,7-9, 12-14
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.
Miképpen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképpen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. De többre nem mennek: mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképpen amazoké is az lett. De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.
A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, tévúton járnak és tévtra vezetnek. De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad. Amen


János Evangéliuma; 13, 14-18
Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.
Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.
Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte.
Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
Nem mindnyájatokról szólok; tudom én kiket választottam el; hanem hogy beteljesedjék az írás: Aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem.Igék az Úrtól
Zsidókhoz írt levél; 6-9-12
De ti felőletek szerelmeseim, ezeknél jobb és üdvösségesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is.
Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.
Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégig.
Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, a kik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Amen


Igék az Úrtól;
Jób könyve; 5,8-27
Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet.
Aki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csudákat, amiknek száma nincsen. Aki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát. Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa. Aki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék.
Aki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi. Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka. Aki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájaktól, és az erősnek kezéből a szegényt; Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját.
Imé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.

Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged. Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől. A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik. A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz. Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled. Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt. Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű. Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.
Ímé ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak.

Igék az Úrtól;
Timótheushoz írt 1. levél 4/6-16.
Intés az Istenfélelem gyakorlására...

Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, amelyet követtél;
A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre:
Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk.

Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, aki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívőknek. Ezeket hirdessed és tanítsad.

Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.
Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.
Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével.

Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
 Pünkösd napja Apostolok Cselekedetei 2,1-4


PÜNKÖSD
TANÍTÁS A SZENT SZELLEMRŐL ...
A Szent Szellem, vagy Szent Lélek, a Szent Háromság harmadik
tagja által, egy új természetfeletti életmódnak lehetünk tanúi, és egy teljesen új életmódot fogunk felfedezni általa!

Amikor befogadjuk Az Úr Jézust a szívünkbe, újjászületünk, új teremtéssé válunk, szellemileg életre kelünk. Van szellemünk,
fizikai testben élünk, és van lelkünk.

A Szent Szellem teljességét csak az újjászületés után fogadjuk,
aki segítségül hívja az Urat, az megtartatik. Nincs senki másban
üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más
név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. (Ap.Csel.4/12.)

Az első lépés Isten királyságában az újjászületés, Jézus által
örök életet fogadunk be a szívünkbe, nincs kérdés, hova kerülünk,
ha egykor a földi sátorházunk elbomlik, mivel megvallottuk, az Úrhoz való kapcsolatunkat, menetelünk van az Atyához.

Jézus kereszthalált halt, az egész emberiségért, az újjászületésünk
által van a menetelünk az Atyához, aki hiszi a szívében és
megvallja a szájával az Úrhoz való kapcsolatát, és Jézust Uraként, Megváltójaként, és gyógyítójaként elfogadja, akkor örök életet kap,
és Isteni fajta szeretetet, mellyel képes még az ellenségeit is szeretni.
Egy szerető szívet kap, mely a Szellem gyümölcseivel van megajándékozva.

Galata levél: 5/22. „De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm,
békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek ellen nincs törvény”

Ezek a gyümölcsök a keresztény életünk megszentelődését fogják segíteni. Ezekben lehet növekedni. Első helyen szerepel a szeretet,
mert Isten az Ő szeretetével pecsételi meg a szívünket, és hitnek
a mértékével.
A hit szeretet által működik, és ha szeretünk, akkor a többi
gyümölcsben is fogunk növekedni. Ha szeretünk, örömben, békességben, hosszútűrésben, jóságban, hűségben leszünk.
Ezekben növekednünk kell!

Jézus harmadnapon feltámadt a halálból, még negyven napig
itt járt a földön, mielőtt felment volna az Atyához, meghagyta a tanítványainak, hogy várakozzanak a Szent Szellemre, a
megígért Vigasztalóra.

Efézus 1/19-20.”És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk,
akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és
ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben”

Milyen nagy Isten ereje?
Az az ERŐ, amely megalkotta az egész világegyetemet, ugyanaz
az erő, amely feltámasztotta Jézust a halálból,
EZ FELÉNK IRÁNYUL, AKIK HISZÜNK: hisszük Isten Igéjét!

Apostolok Cselekedetei.1/8.
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és
lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában,
és Samáriában, és a földnek mind végső határáig”

Lukács 24/49.
„És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét: ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel”

Jézus azt mondja, felruháztatunk mennyei erővel,
Ez a Szent Szellem keresztségen keresztül nyilvánul meg!

Lukács 3/16 ”Ő majd Szent Szellemmel és tűzzel keresztel titeket”

Jézus Szent Szellemben és tűzben keresztel meg. Amikor a
Szent Szellem ránk száll, erőt kapunk, és más emberré leszünk.

Ami a felsőházban történt Pünkösdkor, az nem volt váratlan
esemény, Jézus elmondta, hogy vesznek erőt, amikor a
Szent Szellem eljön
rájuk és tanúi lesznek.

A Szent Szellem érkezése épp oly valóságos volt, mint Jézusé!

Joel 2/28-29.”És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet
mindent testre, és prófétálnak a ti fiaitok, és leányaitok:véneitek
álmokat álmodnak: ifjaitok pedig látomásokat látnak, Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban
az én Szellememet”

Jézus megígérte a Vigasztalót, melyért imádkoztak a Felsőházban,
120-an voltak, tíz napig várták Isten csodálatos megnyilvánulását, jelenlétét, a Szent Szellem erejét.

A Szent Szellem Pünkösdkor megérkezett, erős szélzúgás
kísérte eljövetelét, a Szent Szellem nem kőből épült templomba jött el
viharos erővel, hanem 120 hívőre szállt le.

Apostolok Cselekedetei. 2/1-4,6,11,13.
És mikor Pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt
valának.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni
más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.
Minekutána pedig ez a zúgás lett, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istenek csodálatos dolgait”

Mások pedig csúfolódva mondának: édes bortól részegedtek meg”
Leszállt a Szent Szellem, erőt adott az embereknek, megváltoztatta
az életeket, a Szent Szellem egyértelmű jeleként, elkezdtek az
emberek nyelveken imádkozni, ahogy a Szellem adta nékik a kiejtést,
egy csoda történt: vették a Szellem ajándékát.
1Korinthus levél 12. rész ajándékai: Erőajándékok, Kijelentési ajándékok, Ihletettségi ajándékok.

A külső megfigyelők nem értették mi történt, a 120-at betöltötte a Szent Szellem, nem tudtak megállni a lábaikon.

Jeruzsálemben nem a részegség, hanem a kiáradó öröm volt jelen,
amit csak a Szellem adhat. Olyan erőt adott a jelenlévőknek, amely bátorságot, önbizalmat adott.
Ezen a napon, háromezren csatlakoztak, a gyülekezethez, hatalmas fordulatot hozott a kegyelem Szelleme.
Péter, aki háromszor tagadta meg Jézust, még a szolgálóleány
előtt sem merte felvállalni, Pünkösd után, hatalmas tűzzel és
bátorsággal hirdette az Evangéliumot prédikálni kezdett, csodák történtek a szolgálatában.

Jézus elküldte a Vigasztalót, a János evangélium 14/16.
„És Én kérem az Atyát és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az Igazságnak ama Szellemét, akit a világ
be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt: de ti
ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
14/26. „Ama Vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az Én nevemben
küld az Atya. Ő mindenre megtanít, majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek”

A Vigasztaló vezetni fog, és tanítani minket az egész életünkön
keresztül, az Ige és a Szent Szellem által, meg fogjuk tudni Isten
akaratát az életünkre.

A titkok az Úré, a kinyilatkoztatott dolgok, a miénk! Szellem fel
fog fedni titkokat, és Isten vezetni fog minket, az Ige és a
Szent Szellem által.

Köszönet Istennek, hogy mi lettünk a Szent Szellem temploma.
A "világi embertől" és a hitetlentől ez a csodálatos Isteni jelenlét különböztet meg minket, míg a világ szűkölködik Isten dicsősége
nélkül, addig, bennünk a „nagyobb” lakik, ugyanaz a
Szent Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, elvezet minket az igazságra. Köszönet érte Istennek, hogy el vagyunk pecsételve az örök
váltság napjára!

1Korintus 3/16.„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és
az Isten Szellem lakozik bennetek?

Krisztus testébe keresztelkedtünk, Krisztus vérkeringésébe kapcsolódtunk. Vettük a Szellem ajándékát, mert aki nyelveken szól, nem embereknek, hanem Istennek, mert senki sem érti, mert a Szellem által szól titkokat, aki nyelveken szól, az önmagát építi. (1Kor.14.)

Az értelmi imáink korlátozottak, de a mennyei nyelv csodálatos, és
nem tudunk kifogyni a természetfeletti szavakból, ha nyelveken imádkozom, az értelmem gyümölcstelen, nem fejből imádkozom, hanem szívből, mert ott vett lakozást a Szent Szellem.

Isten Szellem, és a Szellem által könyörgöm, Szellemből, Szellembe,
a szavak, amit kimondok nem kapcsolódnak gondolatokhoz, természetfeletti módon jött. Nem én találtam ki, de a bibliában le van
írva, egy teljes fejezet szól a nyelvek imájáról, mely a Szent Szellem ajándéka, és Isten akarata szerint imádkozunk, olyan dolgokért, amit
nem is tudunk, hogyan kérjünk.

Róma 8/26-27. „Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségére
van
a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk: de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert
Isten szerint esedezik a szentekért”

Hogyan is történik a nyelvek imája?
Az ember része az, hogy kinyissa a száját, és beszéljen
természetfeletti, szavakat, szótagokat.
Isten része pedig az, hogy megadja, hogy mit szóljunk. A csoda
addig nem történik meg, amíg nem nyitjuk meg magunkat, hogy dadogó ajakkal, és idegen nyelven szóljunk. Ezt nem az iskolában tanuljuk, a Szellem adja a kiejtést!

Alakíts ki a Szent Szellemmel egy szoros kapcsolatot, hisz, Ő bennünk van, velünk jár, kérd meg, nyilatkoztassa ki magát az életedben, és nyilvánuljon meg az ajándékai az életedben.

1Kor.3/17…”Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti”
Vagyis szentek vagyunk, a megszentelődés folyamatában vagyunk,
mindannyian növekszünk Jézus képére és hasonlatosságára.

2.Kor.6/16.
Mert ti az elő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük, és közöttük járok: és leszek nékik Istenük és ők
én népem lesznek”

IMA
Drága Mennyei Atyám Jézus nevében köszönöm az üdvösség
ajándékát.

Kérem a Szent Szellem ajándékát, szükségem van az erőre, és a Szent Szellem vezetésére az életemben.

Jézus kérlek, tölts be a Szent Szellemmel. Hit által veszem ezt az ajándékot.
A Szent Szellem képessé tesz arra, hogy nyelveken szóljak. Köszönet a Vigasztalóért, hálát adok érte, dicsőség Istennek.
A Szent Szellem, a Vigasztaló, ha kéred Őt,
beköltözik a szívedbe, fogad el, ezt az Isteni ajándékot
ugyanazt a Szent Szellemet kapod meg, mint Aki feltámasztotta
Jézust a halálból.

Mennyei Atyám, a Te Igédnek megfelelően,
Jézus nevében kérlek most,
Töltsél be engem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel.
Ennek jeleként nyelveken fogok beszélni,
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm Jézusom.
A Szent Szellem mindörökké bennem, és velem marad.
Ámen.

Igék az Úrtól;
Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5, 12-22
Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket;
És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.
Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.
Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok.
Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
A Szellemet meg ne oltsátok.
A prófétálást meg ne vessétek,
Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!
Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek! 


Igék az Úrtól;
János Evangéliuma; 12,24-26
Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.
Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.

János Evangéliuma; 13; 14-15
Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.
Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.

Példabeszédek könyve; 29,25
Az emberektől való félelem tőrt vet; de a ki bízik az Úrban, kiemeltetik.

Jeremiás könyve; 17;5-8
Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!
Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön.

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr;
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.


ÜDVÖSSÉG IMÁJA;
Az üdvösséghez nem kell mást tenned; a szívedben el kell fogadnod Jézus Krisztust, Isten Fiát, Megváltódnak. Ha Szeretnéd, hogy Jézus legyen az életed Megváltója akkor Kérlek mond el következő imádságot;

Segítségül hívom az Urat a mai napon, elismerem a bűnösségemet, hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus a bűneimért meghalt a kereszten, és feltámadt az én megigazulásomért. Befogadom Őt az életembe, és hittel megvallom, hogy Ő az Uram, a Megváltóm, a Gyógyítóm. Róma levél; 10/8-10.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, légy az életem Ura, Megváltója, Gyógyítója.

Jézus Te vagy az én Uram!
Jézus Te vagy az én Megváltóm!
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!
Én meg vagyok váltva!
Ez az igazság! Ámen.

2 Korinthusiakhoz írt levél; 5, 17-21
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét.
Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne. Ámen

Máté Evangéliuma 24,3-14, utolsó időkről...
Lukács Evangéliuma 12,52-53
Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.

Lukács Evangéliuma 12,52-53
Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik meghasonlanak, három kettő ellen, és kettő három ellen.
Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen; és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen; napa a menye ellen, és a menye a napa ellen.Igék az Úrtól; Lukács Evangéliuma; 12, 51-53
Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sőt inkább meghasonlást.
Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik meghasonlanak, három kettő ellen, és kettő három ellen.
Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen; és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen; napa a menye ellen, és a menye a napa ellen...


Feltámadás...
János Evangéliuma; 11,25-26, 5,23
Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?
Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt.
Igék az Úrtól… Őrállók kötelessége
Ezékiel próféta könyve; 33,1-7
És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! szólj néped fiaihoz és mondjad nékik: Mikor hozándok fegyvert valamely földre, és a föld népe választ egy férfit ő magok közül, és őt őrállójukká teszik: És ő látja jőni a fegyvert a földre, és megfújja a trombitát, és meginti a népet; Ha valaki hallja a trombitaszót, de nem hajt az intésre, s aztán a fegyver eljő és őt utoléri: az ő vére az ő fején lesz.
Hallotta a trombitaszót, de nem hajtott az intésre, tehát az ő vére ő rajta lesz; és ha hajtott az intésre, megmentette lelkét.
Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jőni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljő a fegyver s utólér közülük valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretett utol, de vérét az őrálló kezéből kérem elő.
7. És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben!


Ámos próféta könyve; 8,11, 9,13
Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.

Ímé, napok jőnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak.


Igék az Úrtól; Apostolok cselekedetei 1,8-9, 2,1-8, 16-18,
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől.
És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában,
Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, a miképpen láttátok őt felmenni a mennybe.
Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hívatik Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre.
És mikor bementek, felmenének a felsőházba, ahol szállva valának: Péter és Jakab, János és András, Filep és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon, a zelóta, és Júdás, a Jakab fia.

Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt.
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniok.
Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak?
Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?
Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától:
És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
És az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Szellememből, és prófétálnak.Máté Evangyélioma 7, 21-29
Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:
Mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

Igék az Úrtól; Efézusiakhoz írt levél; 4,29-32
Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.
És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Szellemét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;
Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.
Efézusakhoz írt levél; 5,4
Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás...
Példabeszédek könyve; 10,19,18;21,21;23
A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
Aki megőrzi száát és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.


Kolossébeliekhez írt levél 3, 12-17.
Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.

.
Igék az Úrtól; Szellemi gyümölcstermés...
Zsoltárok könyve; 1,3
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
Jeremiás próféta könyve 17, 8,10
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr;
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.
Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útjai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
Jelenések könyve 2,7, 22,2, 12-16
Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.
Az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.
Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
Máté Evangéliuma; 3,8, 7, 16-21
Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket...
Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.
Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.Igék az Úrtól; Ésaiás próféta könyve; 43,18-21
Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok!
Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.
Dicsőítni fog engem a mező vada, a sakálok és strucok, hogy vizet szereztem a pusztában; a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak.
A nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet!


2.Péter Apostol levele 1,18-21
Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen.
És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;
Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.
Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei. Ámen

Máté Evangéliuma; 5,44-48
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.
Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?
És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-é?
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.


Igék az Úrtól; Zsidókhoz írt levél 12,22-29
"Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is."

Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,
Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak Szellemeihez,
És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól; mert ha azok meg nem menekültek, kik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből vagyon,

Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is.

Az a "még egyszer" pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.


Igék az Úrtól; Jakab apostol levele; 5,7-10
Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esteli esőt kap.
Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.
Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó előtt áll.
Például vegyétek, atyámfiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat,
akik az Úr nevében szólottak.

Mózes I. könyve 4,6-7
És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggeszted le fejedet?
Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.


Igék az Úrtól;
János Evangéliuma; 12; 24-26
Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.
Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Amen


Igék az Úrtól; Zsoltárok könyve; 122,1-9
Grádicsok éneke, Dávidtól. Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába! Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem! Jeruzsálem, te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város! Ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izráelnek, az Úr nevének tiszteletére. Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők! Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban.
Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: Béke veled!
Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánhassak jót tenéked!


Igék az Úrtól
Rómaiakhoz írt levél; 8,37-39 GYŐZELEM!
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. ÁmenIgék az Úrtól; Apostolok Cselekedetei 2, fejezetből részletek;
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniok.
Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak?
Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,
Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajon mi akar ez lenni?
Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.
Péter azonban előállván a tizeneggyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédemet!
Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;
Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától:
És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
És éppen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Szellememből, és prófétálnak.
Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.
Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt,
amit ti most láttok és hallotok.
Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.
Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk...Igék az Úrtól; VILÁGOSSÁG
Kolossebeliekhez írt levél; 1,13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;
Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5,5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
János Evangéliuma 8,12
Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
János Evangéliuma 12,35-36,46
Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük
Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
Rómaiakhoz írt levél 13,12
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

1János apostol levele 1,5-7
És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekedjük.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Zsoltárok könyve 119,130
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.


.


Máté Evangéliuma: 9,35-38
És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.
Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.
Akkor monda az ő tanítványainak:
Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát,
hogy küldjön munkásokat az ő aratásába......
Dániel próféta könyvve; 6,22

Igék az Úrtól;
Dániel próféta könyve; 6,22
Az én Istenem elbocsátá az ő angyalát,
és bezárá az oroszlánok száját és nem árthattak nékem; mert ártatlannak találtattam ő előtte és te előtted sem követtem el, oh király, semmi vétket. Ámen


Igék az Úrtól;
Ésaiás próféta könyve 42,1-9
Ímé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán.
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, aki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:

Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.
Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.

A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek.


Igék az Úról; Zakariás próféta könyve 7, 9-10
Így szólt a Seregeknek Ura, mondván: Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon kiki az ő felebarátjával!
Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt.

Jakab apostol levele 1,27
Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.


Igék az Úrtól; Nem a láthatókra tekintünk….

Korinthusbeliekhez írt II. levél 4,17-18
Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

Zsidókhoz írt levél 11,1
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Rómabeliekhez írt levél 4,17-21
(A mint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az előtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod.
És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére;
Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek,
És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti.

János Evangéliuma 20,29
Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 5,7
Mert hitben járunk, nem látásban;Prófécia 2016 évre
Újév, új kezdet, a régiek még ingyen sem említettnek, mert az Én áldásomat kiterjesztem az egész életed felett. Te a Felséges rejtekében lakozol, a Mindenható árnyékában nyugszol. A te számodra egy jó év jön, mert az Én gondviselésem van feletted, ezért bizakodj, mert áldott időket adok neked!
Sok halogatott reménység fog valósággá válni, amiről nem gondolkodtál és nem álmodoztál, előhozom neked. Ne keseregj, nézz körül és ne a látható körülményekre tekints, hanem a számodra kirendelt angyali seregre, és az Én kegyelmemre.
Isten gondoskodása vesz körül téged, amelyben benne van az Én hatalmas szeretetem. Légy hű hozzám mindhalálig! Keress Engem és bízván bízzál, emeld fel a fejed és járj emelt fővel, mert a bűn ott leselkedik az ajtód előtt és rád van vágyódása, de te állj ellen, dicsérj Engem, mert Én a dicséretek között lakozom.

Jó időket készítettem és adok neked. Megsokasítom a napjaid számát, ne gondolkodj az elmúláson, nincs itt az idő. Amikor az idő teljessége jött, akkor bocsájtottam el a Fiamat. Az idő teljessége nincs itt a számodra, hát ne félj, és ne rettegj.
Én szerettem: emelkedj felül a rossz gondolatokon, mert a te gondolataid, nem az én gondolataim. Nézz Rám, Én örömet és békességet adok neked és nem a félelem, aggodalom gondolatát. Felemellek és áldássá teszlek mások számára. Élvezd az életet és a velem való járást.

Tovább fogsz lépni, mert az Én akaratomat ültettem beléd, és a nagyobb fog vezetni, pontos vezetést adok neked. csendesedj el és ismerd el, hogy Én vagyok a hited fejedelme és bevégzője, én gyönyörűségem. Menj bátran előre és bízván bízzál, mert Én veled vagyok, felemellek, megsegítlek.
Én adom a fényt neked a sötétben. Én vagyok a te világosságod, Én vagyok a te dicsősséged, Én vagyok a bátorítód. Ki vagy te, hogy félsz halandó emberektől. Bátorodj és menj előre ebben a különleges időszakban. Sokat bíztam és bízok rád, és akire sokat bíztak, attól sokat is várnak.
Ne tekints hátra, menj előre, használd a fegyverzetem, és tudd, hogy több, vagy mint győztes, Általam, Aki szeretlek.
Fel vagy szerelve a hatalmammal, és az Én dicsőségemmel, ezért haladj előre a diadalért a győzelemért és vidd ki széles e világra, az Evangéliumot, és mutass be Engem.
Mondd el a világnak, hogy mit hiszel az Én nevemben, és mutasd meg a benned lévő nagyobbat, a jellememet, a szeretetemet. Ahogy növekedsz és mész előre, egyre több embert fogsz megérinteni az Én királyságomnak.

Kérlek, menj és öleld át az embereket az Én szeretetemmel, és vigasztald őket ezekben a sötét időkben!
Az Én Fiam nevében hozd ki a sötétben ülőket, hadd kövessenek téged a hitben és a szeretetben, és Isten üdvözítő erejében. Mond el nekik, hogy haza várom őket és mond el, hogy a tágas út a sötétbe vezet, és ott meglehet bukni. Én pedig keskeny úton, a szoros ösvényen várom őket, az az Én utam, és ezt elrendelem, mert ez az életre visz.
Menj előre bátran, kitartással és bízzál bennem. Az Én kegyelmemmel felemellek, és új időket adok. Ne tekints arra, hogy ki mit tett, hogy ki hagyott el. Az Igémre tekints és Rám, Én vagyok a hited fejedelme és bevégzője.

Helyre állítok az elkövetkezendő időkben, dolgokat az életedben. Én vagyok El Saddai a te életedben. Hagyd a haragot, a csalódást, a félelmet, csak rosszra vinne. Add a terheidet nekem, mert az Én igám könnyű és az Én terhem gyönyörűséges, a gyász helyett ékességet és örömet akarok adni neked, emelkedj fel és Rám tekints.

Új úton és új módon foglak vezetni és minden napon bátorságot fogsz kapni, hogy leküzd mindazt, amivel szembenézel: a félelmeidet, a csalódásaidat. Elfordítom a lépéseidet arról az útról, amely nem épít téged.

Új időszakot adok, egy új időszámítás kezdődik a te életedben, mert az idő sürget, és gonosz idők jönnek. Az ördög haraggal teljes mert kevés az ideje.
Ebben az új időben az Én dicsőségemmel mész előre és bátorsággal fogod az utat járni és nem fogod megütni a lábadat a kőbe, mert Én veled vagyok és betöltöm a szükségeidet.
Járj Velem, nyisd szét a szájad és betöltöm azt, új idők jönnek az életedben és a régiek ingyen sem említetnek.
Fogsz látni és hallani nehézségeket, háborúkat, szegénységet, hiányokat, betegséget, katasztrófát, csalódásokat, de tudd, hogy veled vagyok és te Velem vagy, és Velem együtt ülsz magasan minden fejedelemség, uraság és hatalmasság felett.
Áldott időszakot adok neked, mivel megtartottad az Én beszédemet, Én is megtartalak ezekben a sötét időkben. Gondom van rád. Az Én segítő kezemet nyújtom neked, ezért higgyél és bízzál Bennem. Van e valami nekem lehetetlen? Velem minden lehetséges!
Átölellek és szeretlek. Ebben az új időszakban bőséget árasztok rád, új kapcsolatokat, új kötéseket hozok, néhányatoknak munkahelyi változás lesz, és ez a változás jobb irányba vezet és visz téged.
Az Én gyermekeim nem szűkölködnek, hát hallgass a Szellemre, mit mond ma neked. Ne vádoljon a szíved, mert akkor van bizodalmad hozzám. El rendeltem, hogy az Ige gyökeret verjen benned, hogy felnövekedj és keress Engem, hogy több legyél, mint győztes.
Ha keresel, megtalálsz, keresd az arcomat, hogy a hiányaidat kipótoljam. Szeretlek, és arra teremtettelek, hogy jó cselekedetekkel járj elől.
Gondom van rád és arra, ami neked fontos, tudd, hogy szemem fénye vagy, és helyre állítok dolgokat, ami elveszett.
Az oroszlánok szűkölködnek, de akik az Urat keresik azok bővölködést látnak, ezért terjeszd ki a határaidat, mert fogsz látni tágulást, szélesedést és növekedést. Az erőd megújul, futsz, nem lankadsz, nem fáradsz, mert kerestél és keresel Engem.
Mivel hűséges vagy hozzám fogod látni a jutalmamat, amely előtted fog menni. Természetfeletti bölcsességet és tudást adok neked. Fogod tudni az időket, és megsokasítalak és megáldalak, és tudd, hogy veled vagyok a világ végezetéig, és soha el nem hagylak, sem el nem távozom tőled.
A világ szűkölködik az Én dicsőségem nélkül, de te bővölködni fogsz minden területen, mert új időket adok, és változást. Ne hagyd el a gyülekezetet, ne hagyd el az őrhelyedet, ne engedj a sötétség erőinek, az áldást oda parancsoltam, ahol együtt lakoznak az atyafiak egységben.
Hát járj, szeretetben szeress, ahogy Én szeretlek téged.
Én örökkön örökkévaló szeretettel szeretlek. Kérlek, bízzál Bennem, beteljesítem rajtad a szavam és az ígéretemet! Légy hajlandó és engedelmes, hogy a Föld javaival élhess! Ámen


Igék az Úrtól!
Az Úr Isten keze
Zsoltárok könyve; 19,1
Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.

Ésaiás próféta könyve; 29,23
Hanem amikor majd látja gyermekeit, az én kezeim alkotását, megszentelik közöttük nevemet, megszentelik közöttük nevemet, megszentelik Jákob Szentjét, és félni fogják Izrael Istenét.

Zsoltárok könyve; 8,5-7
Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá?
Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
Zsoltárok könyve; 10,12
Kelj fel Úr Isten, emeld fel kezedet; ne feledkezzél el a szegényről!

1Péter levele 5,6
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket a maga idejében.
Dániel könyve; 3,17
Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket.János Evangéliuma; 15,16
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.IMA HAZÁNKÉRT, EURÓPÁÉRT!
Atyám a Jézus Krisztus szent nevében hálaadással járulok a kegyelem királyi trónjához, és kegyelmet kérek a hazámra, és Európára, a jelenlegi helyzetre megoldást, és szabadulást kérek minden inváziótól, és minden befolyástól, ami az országok közötti egységet megháborítja.
Elfoglalom a Krisztusban lévő hatalmi helyemet az imádságban, megkötöm a sátán minden munkáját és ravaszságát, a hazám, és Európa felett. Kérlek, Uram mozdulj az érdekemben, és ahogy felemelem a szavamat, ebben az imádságban, kérlek, hallgasd meg a fohászomat.

Uram Te elrendelted az Igédben, hogy tartassanak könyörgések imádságok, esedezések és hálaadások minden emberért királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes, nyugodalmas életet élhessünk teljes Istenfélelemmel, és tisztességgel, mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt. Ezért kérem, hogy meneküljünk meg az alkalmatlan emberektől.

Uram elődbe hozom a népvándorlást, és az azzal járó veszélyeket, amely jelenleg a hazámra és Európára hatalmas nyomást hozott elő. Imádkozom, hogy szűnjön meg a gonosz rosszasága, amely megfélemlítést, aggodalmat, és haragot, váltott ki a nemzetekből.

Kérek bölcsességet egész Európa vezetőire, hogy megfelelő döntéseket hozzanak Európa, és a hazánk érdekében. Adj nekik talentumokat, hogy ki tudják gondolni egységben, békességben, egymás tiszteletében a legjobb megoldást, hogy leálljon a népvándorlás, ami veszélyezteti Európa létét, és a kereszténység további fejődését.
Uram hiszem, hogy a vezetők Istennek tetsző bölcs döntéseket hoznak, ami minden veszélyt, aggodalmat, haragot, és szakadást elhárít.

Az idők jelei itt vannak, /Máté evangélium; 24 fejezte/ és mutatják ezt a katasztrófák sorozata, ami a nemzetek életét zavarja, az egész világon, hallunk háborúkról, amely egyrészt hatalmas népvándorlást eredményez, valamint, klímaváltozásról, katasztrófákról, szökőárokról, hatalmas esőkről, sárlavinákról, szárazságokról, tüzekről, rengeteg balesetekről.
Az idők jeleihez hozzátartozik, hogy az emberekben meghidegült a szeretet, háborúznak, viszálykodnak, gyűlölködnek, követelőznek, nem keresik Istent, sem az Ő országát, érdektelenség van a világban, és nincs Istenfélelem! Bálványokat imádnak, és minden testi dolgot előbbre helyeznek Istennél.
Uram a mai napon fohászkodom a trónod előtt alázattal, teljes szívvel legyen meg a Te akaratod az egész Földön, ahogy a mennyben is, és kérlek, enyhítsd a földre, és jelenleg Európára leselkedő veszélyt, amit a migráns válság váltott ki Európából, és ez árt és pusztít, békétlenséget, és indulatokat vált ki.

Kérem, hogy Isten Igéje hozzon békességet a Föld lakosainak, Európának, a hazámnak, és minden szorongatott helyzetben lévő embernek, a migránsoknak!
Váljon szabaddá Európa, a hazánk, és a Föld egész teljessége, a háborútól, a terror fenyegetettségtől, a katasztrófáktól, a balesetektől, a keresztény üldözésektől!
Védelmet és oltalmat kérek Európára a megszerzett jóléti, gazdasági, a kulturális és keresztényi szellemi javakra!
Uram Rád vetem, és a kezedbe helyezem a migráció ügyét, a megoldás Nálad van, nem akarok Isten ellen harcolónak találtatni kérlek, enyhíts az európai nyomáson, Te hozz megoldást ebben a helyzetben!

Kijelentem, és imádkozom érte, hogy minden ember szabadon élhessen a hazájában, ahol megszületett, békességben, Isten félelmében, és megismerésében és adj hatalmas éhséget, hogy szívükből keressék Istent, amíg nem késő!
Uram, a Zsoltárok 46/9. Igéje szerint a Közel Keleten, és minden helyen, ahol háború van; szűnjön meg a gonosz rosszasága, és a háború borzalma.
Te háborúkat szüntetsz meg a föld széléig, ívet törsz, kopját rontasz, hadi szerkereket égetsz el tűzben. Ezért csendesedjenek el a nemzetek, és ismerjék el, hogy Te vagy az Isten, az egy igaz Isten, és Te magasztaltassál fel a földön.

Uram Te vagy az oltalmunk a ránk leselkedő veszélyben, és minden invázióban, ami elárassza Európát!
A felséges rejtekébe és a mindenható oltalmába helyezem Európát, és a hazámra megkülönböztetett védelmet kérek minden veszéllyel szemben!
Uram Te vagy az oltalmam, ezért nem félek az éjszaki ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal.


Kérem Uram a legjobb megoldást, a jelenlegi helyzetben, ezért Rád vettem Európa, és a hazám minden gondját az 1Péter levele 5/7. Ige alapján.
Enyhíts minden ítéleten, és kihíváson. Kérem, a Te akaratod legyen meg, itt a Földön, ahogy a mennyben is.

Váljon szabaddá a Föld, elsősorban Európa, és annak teljessége. Uram imádsággal járulok eléd, és köszönöm, hogy megmentesz a világra, a hazámra, és egész Európára leselkedő veszélyektől. Kérlek légy oltalmunk, a szélvészben, a viharban, a vízben, a félelemben, a tűzben, az emberáradatban, akik nem is tudják hova tartanak!
A mi Istenünk zászlója Jehova Nisszi, legyen felemelve Európában, a hazámban, és az egész világban, hadd tudja meg a világ, hogy Jézus az Úr, mert Ő az út, az Igazság és az élet.

Megkötöm az országunkban, és egész Európában a kívülről, és belülről jövő haragnak, elégedetlenségnek, viszálykodásnak, és a tömegáradtnak a hatását.
Köszönöm Uram, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongatás van!

A vándorok találjanak vissza a hazájukba, ahol némuljon el háború, terhes igájukat és hátuk vesszejét, a háború nehézségének botját összetöröd, és meggyógyítód a megtört szívüket.
Imádkozom, hogy ne hallassék többé erőszaktétel földjükön, pusztítás és romlás határainkon, és az üdvösséget hívják kőfalaiknak, és kapuinknak a dicséretet, és békesség legyen a földjükön, és szűnjön meg a gonosz rosszasága.

Kérlek, Uram terjeszd ki a békességet az egész Földre, és Európára. A békesség Istene rontsa meg a sátánt a lábaik alatt.
Köszönöm, hogy Te megteszed, és a Te akaratod jön elő úgy, ahogy a mennyben van, úgy legyen itt, és most, Európában, a hazánkban, és az egész Földön. Mindezért Tied a dicsőség és magasztalás!
Uram a Te néped imádkozott, Te láttad, Te hallottad, Te ismersz minden szenvedést, ezért Te leszállsz, hogy kiszabadíts a hazámat, Európát és a Föld minden nemzetét. Ámen

Üdvösség Hirdetői Egyház; Nagy Éva
IGÉK AZ ÚRTÓL 2015. szeptembere
IMÁDSÁG

Jelenések könyve; 12/12.
…” Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.

1.Timótheushoz írt levél; 2/1-4.
Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.

Máté Evangéliuma 6/6.
Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

Rómaiakhoz írt levél; 15/30.
Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, énérettem Isten előtt.

Joel próféta könyve; 1/14.
Szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést; gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az Úrnak, a ti Isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz.

Kolossébeliekhez írt levél 4/2.
Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással.


Máté Evangéliuma; 26/41.
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a Szellem kész, de a test erőtlen.

1.Thessalonikabeliekhez írt levél 5/17-18.
Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

Júdás Apostol levele; 1/20.
Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által,
Igék az Úrtól; Ima a terrorizmus ellen!
Uram a kegyelem királyi trónja elé járulok imádságban és közbenjárást végzek Európáért, az országunkért, a nemzetekért!
Veszély, amely leselkedik Európára, és az egész Földgolyóra, amit az ellenség állított fel, rombolást, pusztítást, erőszakot, terrortámadást idézett, és idéz elő, ezért a mai napon ellene megyek, mert Te Uram megígérted, hogy pajzsa leszel a hozzád menekülőknek.

Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi, de az Úr nem hagyja annak a kezében!
Atyám a Jézus Krisztus szent nevében kérem, hogy ments meg a világra leselkedő pusztító támadásoktól a nemzeteket, elsősorban Európát, és minden kihívást, amit a Föld ellen készített a sátán.
Kijelentem, hogy ez az imádság órája Európa, a Hazám és a Föld minden nemzetéért, hogy békés, és biztonságos életet élhessünk, és ne félelemben teljenek el a napjaink. Mert Isten nem a félelem szellemét adta, hanem az erő, a szeretet, a józanság szellemét.
Uram Te az Igédben kijelented, hogy jóra tartatunk meg! Ezért hiszem, hogy az ellenség megtér, és elválasztja a jót a rossztól, és felhagy minden bűnös szándékával, és tettével!

Jeremiás könyve; 16/19,21.
Oh Uram, én erősségem, én bástyám, és én menedékem a nyomorúság idején! Hozzád jönnek majd a nemzetek a föld határairól, és azt mondják; Bizony hamis isteneket bírtak, és hiábavaló dolgokat cselekedtek, mert nincs köztük, segíteni tudó!
Azért imé, Te megismerteted velük a Te kezedet, és hatalmadat, és megtudják, hogy az Úr a Te neved!

Uram a kegyelmed minden időben velünk van, ezért csak fohászkodni tudok alázattal, teljes szívvel, hogy enyhítsd a földre leselkedő veszélyt, amely a terrorizmus képében jelentkezett és árt, és pusztít a föld lakosainak.
Minden pusztítást, robbantást, megfélemlítést leállítok és közbenjárok a Föld minden nemzetéért, hogy békességben élhessünk a mindennapokban.
Úr Jézus Krisztus Te vagy az oltalmunk a veszélyben, a nehézségekben, a nem látott kiírásokban, és a bajban.

Uram rád vetem ezt a gondot, az 1. Péter levele 5/7. szerint, mert neked gondod van az Igédre.
Uram tekints a fenyegetéseikre, mellyel nemcsak a Föld ellen, hanem Te ellened is készül ez a terv, hogy a kereszténység megkisebbüljön, és Isten dicsősége ne áradjon ki a Földön.
Uram nézd, meg mit tesznek ellened, és a Te alkotásod ellen!
Európa, és a Föld ellen készült fegyver nem lesz jó szerencsés, kárhoztatom ezt a fegyvert, ez az Úr szolgáinak öröksége, és a Te Igazságod Uram!
Uram tekints a fenyegetéseikre, a mészárlásokra, tekints meg, mit terveztek, és terveznek Ellened, és a Te néped ellen.
Kérlek enyhíts a Földre leselkedő veszélyt tudom, Te jóra tartottál meg minket! Ezért a bajban is megmenekül a Te néped, mert Te megvédelmezel, és megszabadítasz minket a gonoszok kezeiből, és a hatalmaskodók markából. Mi Benned bízunk, ezért megszabadulunk!


2.Krónika 20/9,11-12.
6. És monda: Oh Uram, mi atyáink Istene! Nem Te vagy-é egyedül Isten a mennyben, a ki uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna.
9. Amikor veszedelem jövend mi reánk, háború, ítélet, döghalál vagy éhség, megállunk e házban előtted (mert a te neved e házban van) és a mikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban: hallgass meg és szabadíts meg minket.
11.Ímé ezért azzal fizetnek nékünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, melyet örökségül adtál nékünk.

12. Oh mi Istenünk, nem ítéled-é meg őket? Mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink.

Minden démoni sátáni és istentelen gonosz tervet megkötök a Máté Evangélium 18/18 alapján, és kérem, hogy semmissé és hatástalanná váljék a gonosz terve, és pusztítása, amit kigondolt, Európára, és a Föld nemzeteire.
Köszönöm Uram, hogy kiűzöd előlünk az ellenséget, mert mi ragaszkodunk Hozzád, és szolgálunk teljes szívünkből.
Uram Te az ellenség haragja ellen kinyújtod kezedet, és a Te jobb kezed megmenti a Földet. Ma hozzád kiáltok, csak Benned bízok, és Rád tekintek, és a kezedbe teszem le a terroristákat, és mindazokat, akik az Isten munkáját akadályozzák a Földön, hogy ne terjedjen Isten Igéje.
Ma Hozzád kiáltok, és tudom a kiáltásom eljut hozzád, kérlek, enyhítsd a Földre leselkedő veszélyt és pusztítást! Ébredést kérek a Földre, és az Evangélium terjedését!
Uram kijelentjük, hogy nem félünk, csak hiszünk, mert velünk van az Isten, ezért mi meg nem lágyulunk, sem meg nem rettenünk, sem meg nem rémülünk, mert az Úr a mi Istenünk velünk van, és velünk harcol az ellenség ellen, hogy megtartson minket.

Szükségünk van arra, hogy nyugodalmas életet élhessünk, ezért leállítok minden gyilkolást, terrorveszélyt!
Uram Áldott legyen a szent neved, hogy megtartod minden veszélytől a Földet, Európát, a Hazámat, és Izraelt. Ámen
Igék az Úrtól
Zsidókhoz írt levél; 6,9-15 9.
De ti felőletek szerelmeseim, ezeknél jobb és üdvösségesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégig. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, a kik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött.
Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. És ekképpen, békességtűrő lévén, megnyerte az ígéretet.Igék az Úrtól; VÉR
Máté Evangéliuma 26/28.
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kionttatik bűnöknek bocsánatára.
Rómaiakhoz írt levél 3/24.
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,

Efézusiakhoz írt levél; 1/7.
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Zsidókhoz írt levél; 9/12.
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Jelenések könyve; 12/11.
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.

1Péter levele; 1/18-19.
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

Efézusiakhoz írt levél; 2/13.
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által.Igék az Úrtól a Feltámadásra;
János Evangéliuma; 11,25-26, 5,23
Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;
És aki csak él és hisz Énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?
Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt.

Dávid felkenetése

..

Felkenetésről Igék; 2015 májusa
Zsoltárok könyve; 23/5.
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.

Zsoltárok könyve; 92/11.
De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal.

Zsoltárok könyve; 45/8.
Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.

Zsoltárok könyve; 133/1-2. Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!
Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely lefoly köntöse prémjére;

5.Mózes könyve; 33/24.
És Áserről monda: Áldott a többi fiak felett Áser! Legyen az ő atyjafiai előtt kedves, és áztassa lábát olajban.

1 Samuel 16/13.
Vevé azért Sámuel, az olajos szarut, és felkené őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak Szelleme Dávidra szálla, és azután is. Felkele azután Sámuel és elméne Rámába.

Zsoltárok könyve; 89/21.
Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt.

Máté Evangéliuma; 25/3-4.
Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat; Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.


IGÉK AZ ÚRTÓL; HŰSÉG!
Galata levél; 5/22.
De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Korinthusbeliekhez írt első levél; 1/9.
Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.

Korinthusbeliekhez írt első levél; 4/1-2
Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.
Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek találtassék.

Péter apostol első levele; 4/10.
Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki kapott,
mint Isten sokféle kegyelmének hű sáfárai.

Máté Evangélium; 25/21.
Az ő Ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.


Igék az Úrtól; 2015. márciusa; FÉLELEM

2.Timótheushoz írt Pál levele; 1/7.
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Ésaiás könyve; 51/12-13.
Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű?!
Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről, aki az eget kiterjeszté és a földet megalapítá, és hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszteni? De hol van a nyomorgató haragja?

Zsoltárok könyve; 34/4.
Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.

Job könyve; 3/25-26.
Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám!

1.János levele; 4/18.
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

Józsué könyve; 1/8.
Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.

2. Péter levele; 2/19.
„………..,Mert mindenki annak a szolgája ugyanis, amitől legyőzetett!


Igék az Úrtól február hó
KITARTÁS
Zsidókhoz írt levél 12,1.
Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.

Kolossebeliekhez írt levél; 1, 10-11.
Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében.
Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel.

2.Thesszalonikaiakhoz írt levél; 1, 3-4.
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, amelyeket szenvedtek.

Jakab apostol levele; 1,2-4.
Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ámen

IGÉK AZ ÚRTÓL
Zsoltárok 20
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.
Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!
Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.
Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.
Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.
Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.Igék az Úrtól; 2016. február hó
VILÁGOSSÁG
Kolossebeliekhez írt levél; 1,13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;

Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5,5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

János Evangéliuma 8,12
Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

János Evangéliuma 12,35-36,46
Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük
Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.

Rómaiakhoz írt levél 13,12
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

1János apostol levele 1,5-7
És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekedjük.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Zsoltárok könyve 119,130
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.b>Igék az Úrtól; 2016. február
VILÁGOSSÁG
Kolossebeliekhez írt levél; 1,13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;
Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5,5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

János Evangéliuma 8,12
Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

János Evangéliuma 12,35-36,46
Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük
Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
Rómaiakhoz írt levél 13,12
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

1János apostol levele 1,5-7
És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekedjük.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Zsoltárok könyve 119,130
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.Igék az Úrtól; Zsidókhoz írt levél; 6,9-15 9.
De ti felőletek szerelmeseim, ezeknél jobb és üdvösségesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégig. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, a kik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött.
Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. És ekképpen, békességtűrő lévén, megnyerte az ígéretet.
Rómaiakhoz írt levél; 8,37-39
GYŐZELEM!
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ámen

Az imádság órái...
Újdonság: Mindennap 8.00-9.00 óra közötti időben imaalkalmat tartunk a
Eva Nagy Budapest csatornája youtube élő adásban...
Szeretettel várunk mindenkit, ezekben a gonosz időkben.


Honlapkészítés