ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ
BEMUTATKOZUNK
ALKALMAiNK..
ELÉRHETŐSÉGÜNK
BANKSZÁMLASZÁM
IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT
PRÓFÉCIÁK
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
INGYENES BIBLIA ISKOLA
ÚJSZÖV. HANGOS BIBLIA
ÜDVÖSSÉGHIRDETŐI
KIADVÁNYAINK
JÉZUS FELTÁMADÁSA

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
Kérlek ha felteszed a cikkeinket, vagy egyéb anyagainkat a web oldaladra, vagy blokkodra, akkor az a kérésem, hogy a hivatkozást is tedd fel azzal együtt, mert az így becsületes. Isten Áldjon meg hatalmasan.


Máté Evangéliuma; 5, 43-48


Szeresd az ellenségeidet!

Jézus az Evangéliumokban szólt az imáról, és alapelveket adott nekünk azzal kapcsolatban, hogyan tegyük hatékonnyá imaéletünket. Érdekes azonban, hogy az első kijelentés, amit Jézus az Evangéliumokban az imával kapcsolatban tett, az volt, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért.
Majd meglátjuk, hogy az ellenségeinkért való imádkozásnak milyen sok köze van az istenifajta szeretetben járáshoz. Ahhoz is sok köze van, hogy imáink meghallgatást nyernek-e, és kapunk-e választ imáinkra

MÁTÉ 5:43-48
43. Hallottátok; hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és GYŰLÖD ELLENSÉGEDET.
44. Én pedig azt mondom nektek: SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET,
ÁLDJÁTOK azokat, akik titeket átkoznak, JÓT TEGYETEK azokkal, akik titeket gyűlölnek, és IMÁDKOZZATOK azokért, akik. háborgatnak és kergetnek titeket.
45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai; aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
46. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek?
Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e?
47. És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet.
Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e?
48. Legyetek azért tökéletesek [érettek] miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Néha az emberek nem tudják, hogy miért imádkozzanak. Nos, gondolkozzunk el ezen egy kicsit. Ez az első lejegyzett kijelentés, amely Jézus ajkairól elhangzott az imával kapcsolatban. Ő pedig azt mondta, először is imádkozzunk az ellenségeinkért!
Érdekes megfigyelni, hogy mit mondott Jézus ebben az igerészben. Ahhoz, hogy világosabban lássuk, amit Jézus valójában mondott, meg kell értenünk, hogy Ő itt a zsidókhoz beszélt. Ismernünk kell a zsidók hátterét, hogy megérthessük, milyen hatalmas erejű valójában ez az igerész.
Ha elolvasod a Biblia első öt könyvét, láthatod, hogy a zsidók a törvényben éltek, abban gondolkodtak. Megfigyelted, hogy az ószövetségi törvény nem tanította őket a szeretetről, a kegyelemről vagy az ellenségeiknek való megbocsátásról?
A törvény nem tanította az ellenségeiknek való megbocsátás alapelvét — csak büntetést és ítélkezést találhatunk a törvényben.

Látnunk kell, hogy a törvény alatt az alapelv:
"Szemet szemért, fogat fogért." II.Móz.21:24
Amikor Dávid zsoltárait olvassuk, ott is azt láthatjuk, hogy ellenségei ellen imádkozott. Megpróbálta rávenni az Urat, hogy gyűlölje ellenségeit, ahogy ő gyűlöli őket.
Ezért Jézus azzal kezdte az isteni fajta szeretetről való tanítását, hogy azt mondta:
"Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet." 43. vers
A zsidók eddig csak ezt hallották. A zsidóknak nem volt meg a teljes Bibliájuk, csak az Ószövetség. Otthon viszont még az sem volt meg nekik.
Az ószövetségi törvény tekercsekre volt írva, és szombat napján olvastak fel belőle a zsinagógákban. Így a zsidók mindig csak azt hallották, hogy szeressék felebarátjaikat, és gyűlöljék ellenségeiket.
Jézus azonban valami teljesen mást mondott itt nekik.
A zsidók eddig még sohasem hallottak a szeretet királyi törvényéről — az isteni fajta szeretetről. Ezelőtt még senki sem hallott Isten szeretetéről, Jézus most kezdte el tanítani őket.
A zsidók akkor hallottak először az isteni fajta szeretetről, amikor Jézus azt mondta nekik: "Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket... "
Az ember nem képes szeretni az ellenségeit addig, amíg újjá nem születik és a szívében levő természet meg nem változik. Az isteni szeretetre van szüksége az embernek, hogy szeretni tudja az ellenségeit. Amikor az ember szelleme újjászületik, Isten újjá teremti Krisztus Jézusban. Utána már képes szeretni az ellenségeit.
A zsidókban még nem volt meg ez az új szeretet természet, ezért nem értették meg Jézust.
Egy ítélkező Istenről tanították őket. Nem hallottak a szeretet, a megbocsátás és az irgalom Istenéről. Mindez új volt nekik.
Most menjünk vissza és vizsgáljuk meg, hogy mit mondott Jézus a Máté 5. fejezetében, ebben az igerészben. Először is, meg kell értenünk, hogy Jézus itt az isteni fajta szeretetben járás felnőttkoráról beszél.
Nézzük meg a 48. verset:
"Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes."
Ne vegyük ki ezt a verset a szövegkörnyezetéből, és ne mondjunk vele olyasmit, amit nem mond. Az a szó, hogy "tökéletes", itt csupán azt jelenti: érett.
Jézus tudta, hogy egyikünk sem lehet olyan tökéletes, mint Isten. Azt viszont mondta Jézus, hogy növekednünk és tökéletesednünk, illetve éretté kell válnunk az isteni fajta szeretetben.
Figyeljük meg, hogy Jézus nem csupán javaslatot ad nekünk ebben az igeversben. Ő azt az utasítást és parancsot adta nekünk, hogy váljunk éretté az isteni fajta szeretetben!
Nos, ha éretté akarunk válni Isten szeretetében, kiket kell akkor szeretnünk? Csak azokat, akik szeretnek minket? Nem, Jézus azt mondta, ahhoz, hogy éretté válhassunk Isten szeretetében, szeretnünk kell még az ellenségeinket is! Igen, még az ellenségeinket is! A zsidók ezt sohasem hallották azelőtt. Majd Jézus pontosan meghatározta, hogy kik az ellenségeink.
Ő azt mondta: áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Máté Evangéliuma; 5,44
Eszerint, azok az emberek az ellenségeink, akik átkoznak minket, gyűlölnek minket, háborgatnak és kergetnek (üldöznek) minket az Evangélium miatt.
Jézus szerint, mit cselekedjünk ellenségeinkkel? Megtoroljuk ezt és bosszút álljunk rajtuk? Nem, nekünk szeretnünk kell őket, áldanunk kell őket, jót kell tennünk velük, és imádkoznunk kell értük.
Itt az alapelv az, ha mi megtesszük ezeket azokkal, akik gyűlölnek bennünket, éretté fogunk válni az isteni fajta szeretetben. Akkor majd úgy cselekszünk, mint a mi Mennyei Atyánk.
Mutasd meg isten szeretetét ellenségeidnek.
Az 1. János 4:8 szerint: Isten szeretet.
A Biblia azt is mondja, hogy Isten tökéletes, illetve érett a szeretetben. Nos, Isten szereti az Ő ellenségeit, így ha mi olyanok akarunk lenni, mint Ő, nekünk is szeretnünk kell az ellenségeinket.
Isten valóban szereti az Ő ellenségeit? Igen, Ő valóban szereti őket. Olvashatjuk például az
Újszövetségben, hogy Isten már akkor szeretett minket, amikor még bűnösök voltunk és ellenségesen viszonyultunk a golgotai kereszthez.

Rómabeliekhez írt levél; 5:8-10
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen Őáltala.
Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az Ő Fiának halála által,sokkal inkább megtartatunk az Ő élete által minekutána megbékéltünk vele.

Isten azt mondja nekünk, hogy ugyanazt tegyük, amit Ő tett. Szeretnünk kell ellenségeinket éppúgy, ahogy Ő szerette az Ő ellenségeit.
Nos, hogy tudjuk szeretni ellenségeinket? Isten szerint ellenségeink szeretetének egyik módja az, hogy áldjuk őket, amikor ők átkoznak minket. Isten megtette ezt? Igen, Ő megtette.
Amikor még bűnösök voltunk, Isten kiöntötte ránk az Ő áldásait oly módon, hogy nekünk adta az Ő Fiát, Jézus Krisztust, mint Megváltónkat. Isten megbocsátott nekünk Jézusban, már azelőtt, hogy üdvösségre jutottuk volna. Természetesen, nekünk kell elfogadnunk Isten megváltását, de az örök élet Istentől való ingyenes ajándéka már akkor rendelkezésünkre állt, amikor még bűnösök voltunk.
A Biblia még azt is mondja, hogy Isten megáldott minket minden szellemi áldással a Krisztusban. (Ef.1:3)
Ezek az áldások mindannyiunké, akik elfogadtuk Jézust, attól függetlenül,hogy elvesszük ezeket az áldásokat vagy sem.
Más szóval, Isten annyira szerette ezt a világot, hogy azzal mutatta ki szeretetét, hogy megajándékozott minket minden szellemi áldással Jézusban, még akkor, amikor bűnösök voltunk, és még nem fogadtuk el Istennek az emberiség felé mutatott szeretetét.
Még a legelvetemültebb bűnösnek is rendelkezésére áll Isten valamennyi mennyei áldása Krisztusban ma is, ha hajlandó megtérni és elfogadni Jézus Krisztust Megváltójának.
Isten valamennyi áldása sem használ azonban az embernek „hacsak el nem fogadja Jézus Krisztust Megváltójának. Csak akkor tudja majd elvenni Isten minden ingyenes áldását.
Jézus mondott még valami mást is az isteni fajta szeretetről. Azt mondta: "Mert ha azokat szeretitek; akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e."

Máté Evangéliuma; 5:46
Jézus azt mondta, ha csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, milyen jutalomra számíthatunk a Mennyben? Még a vámszedők is szeretik azokat, akik szeretik őket. Ha csak testvéreinkhez és barátainkhoz vagyunk jók, akkor semmivel sem teszünk többet, mint azok az emberek, akiknek nincs üdvösségük.
Ugye a barátainkat könnyű szeretni? Ők szeretetreméltók és jók hozzánk. Ellenségeink viszont nem szeretetreméltók. Cselekedeteik sem szeretetreméltók, és rosszul bánnak veled.
Milyen érdekes, hogy mégis ők azok, akiket Jézus szerint nekünk, keresztényeknek szeretnünk kell! Figyeljünk meg még valamit, amit Jézus mondott ebben a versben:
"Milyen jutalmatok lesz, ha csak azokat szeretitek, akik szeretnek titeket?"
Tudnunk kell, hogy jutalmat kapunk a Mennyben, ha szeretjük az ellenségeinket!

Hányan vagyunk, akik el akarjuk nyerni jutalmunkat Istentől azért mert szeretjük azokat, akik gyűlölnek bennünket? Nem tudom, te kívánod-e ezt a jutalmat„de én igen!
Gyakran megtörténik, hogy nem engedelmeskedünk ezeknek a verseknek, így imáinkra nem jön válasz, mivel nem vagyunk az Ige cselekvői.
Végül is, akkor vagyunk az Ige cselekvői, ha Őbenne maradunk, és Isten Igéje bennünk marad.
Hogyan tudod szeretni ellenségeidet? Erre csak akkor leszel képes, miután újjászülettél, és Isten szeretete benned van. A természetes ember képtelen megtenni ezt a hústest erőfeszítéseivel. Ez így lehetetlen. Istennek a szívünkbe levő szeretete azonban képessé tesz minket erre.
Tegyél jót ellenségeiddel Majd azt mondja nekünk Jézus, hogy tegyünk jót azokkal, akik gyűlölnek minket.
Isten jót tesz azokkal, akik gyűlölik Őt? Igen, Ő ezt teszi.
A Máté 5:45 szerint: "... aki (Isten) felhozza az Ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra."
Ne feledd, Jézus azt mondta, hogy nekünk úgy kell cselekednünk, ahogy Mennyei Atyánk cselekszik:
"Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai..."
Ha ennek a kijelentésnek a negatív oldalát vesszük, azt is mondhatnánk: "Ha nem tesztek jót akkor nem úgy cselekedtek, mint akik a Mennyei Atya fiai.
" Nem jártok a világosságban, mint, ahogy Ő a világosságban van.
I. Ján.1:7
Ezért Jézus azt mondja nekünk: "Cselekedjetek a ti Mennyei Atyátokhoz hasonlóan. Ő szereti az Ő ellenségeit és jót tesz velük, ezért ti is tegyétek meg ugyanezt." Isten Igéje még azt is tanítja, hogy a gonoszt jóval győzzük le.

Rómabeliekhez írt levél; . 12:21
Ha tudod, hogy valaki utál téged, keress valami jót, amit megtehetsz érte. Vegyél neki valami ajándékot vagy küldj neki valamit, ami kifejezi a szeretetedet. Imádkozz érte. Bámulatos, ahogy az emberek a szeretetre válaszolnak.
Látod, így cselekszünk, ha már érettek vagyunk az isteni fajta szeretetben. Úgy fogunk cselekedni, ahogy a mi Mennyei Atyánk tenné, és szeretni fogjuk az embereket, függetlenül attól, hogy szerintünk megérdemlik-e ezt vagy sem.
Emlékszem egy esetre, amit egy szolgálónő mesélt nekem ezzel kapcsolatban.
Összejöveteleket kezdett tartani egy bizonyos városban, ahol volt egy másik szolgáló, aki nem hitt a nők szolgálatában. Ennek a szolgálónak volt egy rádióműsora, és az egyik adásban név szerint megemlítette a szolgálónőt, és nyilvánosan megrágalmazta őt. Így ez a szolgálónő azt mondta az Úrnak: "Uram, nem fogom megengedni, hogy ez a dolog bántson engem.
Mit tehetnék ezért az emberért, mivel tudnék a segítségére lenni?
Ez a szolgálónő tudta, hogy az illetőnek nehézségei vannak a gyülekezeti épület kifizetésével, így adományt gyűjtött és elküldte neki.
Nem sokkal ez után ez a férfi meghívta őt, hogy prédikáljon a gyülekezetében! Tegyél jót azokkal, akik gyűlölnek téged. Ha ezt teszed, úgy cselekszel, mint Isten.
Jóval fizess a gonoszért. Keresd, hogy mit tehetsz azokért, akik rosszul bántak veled. Kérdezd meg az Úrtól, hogyan lehetsz áldás azok számára, akik rosszat tettek neked.
Jézus azt tanította nekünk, hogy kedvességgel viszonozzuk az ellenünk elkövetett rossz cselekedeteket.
Nekünk nem az a dolgunk hogy úgymond megkövezzük az embereket, arra kell törekednünk, hogy megtaláljuk annak a módját, hogyan tudunk jót tenni velük! Meg kell találnunk a módját, hogyan tudunk segíteni az embereken.
Amikor bajban van az ember, akkor tudja meg, hogy valóban kik a barátai."
Imádkozz ellenségeidért! Ebben a bizonyos igerészben, amikor Jézus arról beszél, hogy legyünk tökéletesek illetve érettek az isteni fajta szeretetben, Ő arról beszél, hogy legyünk érettek a szeretetben és az imában.
Ha érett imaéletünk van, akkor imádkozunk ellenségeinkért, nem bíráljuk őket, és nem beszéljük ki őket.
Imádkoznunk kell azokért, akik rosszul bánnak velünk, és akik üldöznek minket. Üldözték Jézust földi szolgálata során? Igen! Jézust az ellenségei keresztre feszítették.
Lehet, hogy azt mondod: "De te azt nem tudhatod, hogy velem mit tettek."
Nos, Jézus a mi példaképünk, és nézd csak meg, hogy mit tettek Vele az emberek?
Még a tanítványai is! Judás elárulta harminc ezüst pénzért, Péter háromszor megtagadta, Tamás hitetlen volt a Mester mellett, csak azt hitte el, amit látott, a többiek pedig elfutottak, úgy féltek!

Neked hitben és szeretetben kell maradnod, és imádkozni azokért, akik rágalmaznak, bántanak, megköveznek, mert itt van neked, nekünk Isten kegyelme, mely örökké való!

Jézus azt mondta, hogy imádkozzunk ellenségeinkért. Ő imádkozott az ellenségeiért? Ha Ő imádkozott értük, akkor nekünk követnünk kell az Ő példáját.
Figyeld meg, mit tett Jézus, amikor a kereszten kifeszítve, vérző sebekkel, fájdalmaktól elgyötrötten haldoklott. Dühödten fenyegette ellenségeit és vádakat szórt rájuk? Nem!
Imádkozott értük. Éppen azokért az emberekért imádkozott, akik keresztre feszítették Őt. Így imádkozott:
"..Atyám! Bocsáss meg nekik; mert nem tudják, mit cselekszenek"
Lukács Evangéliuma; 23,34
Néhányan azt mondják: "Igen, de Ő Jézus volt. Ő meg tudta tenni, mert Ő Isten Fia."
Valóban, de ugyanaz a szeretet, ami Jézus szívében volt, kitöltetett a mi szívünkbe is a Szent Szellem által. Jézus nem kérne tőlünk olyasmit, amit lehetetlen megcselekednünk.
A Mester szájából származik:
"Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket."
Máté Evangéliuma; 5,44
Ezért, én már akkor elkezdtem gyakorolni ezt az alapelvet.
Amikor valaki rosszat tett velem, én nem tettem mást, mint imádkoztam érte.
Így imádkoztam: "Istenem, áldd meg ezt a drága X.Y. testvért. Lehet, hogy én nem értem, miért mondta, amit mondott, de ez csak rá és Terád tartozik. Én azonban tudom, hogy Te meg akarod áldani őt, ezért imádkozom, hogy áldd meg az ő szolgálatát, adj neki isteni vezetést és útmutatást élete minden területén. Uram, használd őt és tedd őt áldássá mások számára."
Én azt akarom, hogy jó dolgok történjenek az emberekkel, ne pedig rossz dolgok. Én nem azt szeretném látni, hogy valakinek nem sikerül valami, ugye te is így vagy ezzel? Amikor az emberek bírálnak engem, nem azért imádkozom, hogy valami rossz történjen velük! Azért imádkozom, hogy áldottak legyenek.
Az Új szövetségben vannak példaképeink, akik megbocsátottak ellenségeiknek, imádkoztak értük és engedték, hogy Isten szeretete uralja őket.
Isten cselekvő szeretetében; István egy példakép, aki szeretetben cselekedett ellenségeivel szemben. Ő megengedte, hogy Isten szeretete uralkodjon felette.

A Biblia feljegyzése szerint, István volt az első, aki vértanú halált szenvedett az Úr Jézus Krisztus Evangéliumáért. A korai gyülekezet üldözői halálra kövezték. István, ahogy ott feküdt haldokolva, imádkozott gyilkosaiért.
Apostolok Cselekedetei; 7:59-60
Megkövezek azért Istvánt, ki imádkozik, és ezt mondja vala: Uram Jézus vedd magadhoz az én szellememet.
Térdre esvén pedig, nagy fennszóval kiálta: URAM, NE TULAJDONÍTSD
NEKIK E BŰNT! És ezt mondván elaluvék.

Amikor valaki azokért imádkozik, akik halálra kövezik őt, ugye ez mindenképpen Isten szeretetének cselekvő megnyilvánulása?
Amikor ellenségei megkövezték, István imádkozott értük, és kérte Istent, hogy ne tulajdonítsa nekik ezt a bűnt.
Ha megengeded, hogy a hústested irányítson, akkor vissza akarsz vágni azoknak, akik üldöznek téged. Akkor bosszút akarsz állni, és vissza akarod fizetni a sérelmeket.
Én azonban már régen megtanultam, hogy a legjobb dolog, amit tehet ilyenkor az ember, hogy elkezd imádkozni értük.
Amikor az emberek kimutatják az isteni fajta szeretetet, és ilyen önfeláldozó módon imádkoznak másokért, akkor kezdenek valóban az ima embereivé válni.
Az ilyen emberek hangját meghallják a Mennyben. Imáikra mindig megjön a válasz! Miért? Mert az ilyen emberek az Ige cselekvői. A Biblia pedig azt mondja, hogy az Ige cselekvői lesznek áldottak a cselekedeteikben. Jakab apostol levele; 1:25

Ha a hívők nem cselekszik az Igét, akkor csupán ámítják magukat, mert a hatékony imaélet alapja az Ige, a szeretet, a cselekedet!
Az emberek csodálkoznak olykor, hogy imáikra nem jön válasz. Azon viszont már nem gondolkoznak el, hogy mi akadályozza imáikat.
Az egyik oka, hogy imáikra nem jön válasz: nem az Ige szerint cselekednek, mivel nem imádkoznak ellenségeikért.
Ha nem bocsátasz meg ellenségeidnek és nem imádkozol értük, ez akadályozhatja személyes imaéletedet. Miért akarja Isten, hogy imádkozzunk értük?
Először is, te magad tudni fogod, hogy már megbocsátottál ellenségeidnek, mivel tudsz imádkozni értük, és kéred Isten áldásait rájuk. Amikor azokért imádkozol, akik rosszat tettek veled, az segít neked, hogy megszabadulj azoktól a sérelmektől, neheztelésektől és a meg nem bocsátástól, amiket a szívedben tápláltál ellenük.
Hiszem, hogy ezért beszélt Jézus arról, hogy imádkozzunk ellenségeinkért, még mielőtt bármely más fajta imáról szólt volna. Ahhoz, hogy imádkozni tudjunk ellenségeinkért, rendbe kell hoznunk a szívünket Isten előtt!
Más szóval: nem tudsz addig imádkozni az ellenségeidért, amíg meg nem bocsátasz nekik.
Ha már tudsz azért imádkozni, hogy Isten áldja meg őket, akkor a szíved sem fog vádolni téged; ezért bizodalommal járulhatsz Isten elé. I.János Apostol.3:20-21
Bárcsak rájönnének a hívők, hogy nekik kell a dolgokat a helyes szemszögből látniuk, ha azt akarják, hogy imáikra válasz jöjjön!

Amellett, az ellenségeidért való ima téged áld meg. Neked legalább annyira segít majd, ha nem jobban, mint nekik. Magadat fogod sokkal jobban érezni, amikor imádkozol azokért, akik rosszat tettek veled.
Ezért, ha úgy gondolod, hogy valaki nem kedvel téged, imádkozz érte. Keresd, hogyan lehetsz áldássá az illető számára. Kérd Istent, hogy mutassa meg, mivel tudsz a segítségére lenni.
Péter is mondott valamit arról, hogyan viszonyuljunk azokhoz az emberekhez, akik nem úgy bánnak velünk, ahogy szerintünk kellene.
1. Péter Apostol levele; 3:9
Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; SŐT
ELLENKEZŐLEG ÁLDÁST MONDVÁN, tudva hogy arra hívattatok el; HOGY
ÁLDÁST ÖRÖKÖLJETEK
Áldással jár az, ha imádkozol ellenségeidért, ahelyett, hogy a gonoszságot gonoszsággal viszonoznád. A Biblia azt mondja, hogy nem arra hívattunk el, hogy a gonoszságot gonoszsággal, a szidalmat szidalommal viszonozzuk.
Ez azt jelenti, hogy amikor valaki valami rosszat mond neked vagy rólad, nem szabad megtorolnod azzal, hogy viszonzásul te is valami rosszat mondasz róla. Ehelyett áldanod kell őt, és jót tenned vele.
Nézzük meg ezt a verset a The Amplified Bible fordításában:
I. Péter 3:9 (bővitett)
Soha ne viszonozzátok a gonoszságot gonoszsággal avagy a sértést —
a szidalmazást, a rágalmazást, a becsmérlést viszont sértéssel; épp ellenkezőleg, ezeket áldással viszonozzátok — IMÁDKOZZATOK AZ Ő JÓLÉTÜKÉRT, BOLDOGSÁGUKÉRT ÉS BIZTONSÁGUKÉRT, ÉS IGAZÁN SZÁNJÁTOK
MEG ŐKET ÉS SZERESSÉTEK ŐKET. Mert tudjátok, hogy ti arra hívattatok el, hogy TI MAGATOK ÁLDÁST ÖRÖKÖLJETEK..
[Istentől]— mint örökösök, olyan áldásban részesedjetek, ami jólétet, boldogságot és biztonságot jelent.
Ez a vers azt mondja, hogy imádkoznunk kell ellenségeink jólétéért, boldogságáért és biztonságáért. Azt is mondja ez a vers, hogy igazán szánjuk és szeressük azokat, akik gyű]ölnek minket.
Hányan tudjuk őszintén elmondani, hogy szánjuk és szeretjük azokat, akik nekünk rosszat tettek? Kimutatjuk oly módon a szeretetünket, hogy imádkoztunk jólétükért, boldogságukért és biztonságukért?
Ez a cselekvő isteni fajta szeretet.
Szeretném, ha megfigyelnél még valamit ebben a versben. Ez a vers megígéri, hogy áldást fogunk örökölni Istentől, ha imádkozunk azokért, akik rosszat tesznek nekünk, és ha a gonoszt nem viszonozzuk gonoszsággal, a sértést pedig sértéssel. Ez a vers azt mondja nekünk, hogy cselekedjünk az isteni fajta szeretet alapján, hogy áldást tudjunk örökölni Istentől.
Emlékezzünk, Jézus azt mondta a Máté Evangéliumban az 5:46-ban, hogy a Mennyben jutalmat kapunk azért, ha szeretjük ellenségeinket. Majd ebben a versben, Péter első levelében, Isten azt mondja nekünk, hogy áldást öröklünk, ha imádkozunk ellenségeinkért. Isten azt akarja, hogy szeressük ellenségeinket és imádkozzunk értük, mert Ő tudja, hogy ha ezt tesszük, akkor mi a saját életünkben áldásokat fogunk kapni Istentől!
Az I Péte r Apostol levele;3:11-12-es Ige elmondja; miként éljünk a földön hosszú és jó életet. Most vizsgáljuk meg ezt a verset az ima szemszögéből. Péter itt az imáról is beszél, hiszen azt mondja, hogy az Úr fülei az igazak könyörgésein vannak.

I. Péter Apostol levele; 3:11-12
FORDULJON EL A GONOSZTÓL, ÉS CSELEKEDJÉK JÓT; KERESSE A BÉKESSÉGET, és KÖVESSE AZT.
Mert az Úr szemei az igazakon vannak; és az Ő FÜLEI AZOKNAK
KÖNYÖRGÉSEIN [imáin], az Úr orcája pedig a gonoszt cselekvőkön.

Ez a vers alapjában véve ugyanazt mondja, mint amit Jézus mondott. Forduljunk el a gonosztól, cselekedjünk jót, és keressük a békességet, törekedjünk arra, hogy mindenkivel békességben éljünk, beleértve az ellenségeinket is. Az emberek bírálhatnak és kibeszélhetnek téged, de ez nem azt jelenti, hogy neked is jogod van bírálni és kibeszélni őket! Nem, ezt nem szabad megtenned, ha azt akarod, hogy az Úr fülei imáidon legyenek, és ha kívánod az Ő áldásait az életedre.

El kell fordulnod a gonosztól, jót kell cselekedned és békességre kell törekedned ellenségeiddel, függetlenül attól, hogy ők jót tesznek-e veled vagy sem.
Mennyivel jobb érzés, amikor a világosságban járunk Istennel, és imádkozunk azokért, akik rosszul bánnak velünk és üldöznek minket.
Nos, ha nekünk nem szabad a gonoszt gonosszal, a sértést sértéssel viszonoznunk, akkor mi az, amit tennünk kell szellemi értelemben, hogy jutalmat kaphassunk a Mennyben, és örökölhessük Isten áldását?

Jézus négy cselekedetet említett, amit meg kell tennünk, ha éretté akarunk válni az imában és az isteni fajta szeretetben.
Ez a négy cselekedet minden egyes esetben meghozza Isten áldását és
jutalmát az életünkben. Elmondja nekünk, hogy miként bánjunk ellenségeinkkel.
1.Szeretnünk kell őket, 2.áldanunk kell őket, 3.jót kell tennünk velük, és 4.imádkoznunk kell értük.

Ne feledd, ezt maga Jézus mondja! Ő pontosan megmondja, mit tegyünk ellenségeinkkel annak érdekében, hogy éretté váljunk és tökéletesedjünk az isteni fajta szeretetben.
Ha megtesszük ezeket, Isten szeretete tökéletessé válik az életünkben. Ugyanazt a fajta szeretetet fogjuk árasztani, amit Isten, mert Isten a szeretet.
A Biblia azt mondja, hogy ne viszonozd a gonoszt gonosszal, inkább jóval, viszonozd a gonoszt, és áldást örökölsz! Amen

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA, ÉS AZ UTOLSÓ VACSORA


Jézus Krisztus feltámadása volt a leghatalmasabb esemény, ami valaha is megtörtént, úgy a fizikai világban, mint a szellemvilágban. A sátán legyőzetett, az új teremtés feje a győztes. Krisztus feltámadt a teljes szellemi erében az ellenség jelenlétében. Levetette magáról a fejedelemségeket és hatalmasságokat.
Amíg a földön járt, Ő volt a testben megjelent Isten, most aki elszenvedi a bűnért járó büntetést, aki kifizeti a törvénytelenség árát.

Rómaiakhoz írt levél 4/25.
„Ő a mi megigazulósunkért támadt fel a halálból”
A feltámadásra emlékezve tudd, hogy mi Jézussal együtt feltámadtunk!

Jézus véget vetett a sátán uralmának, Ő hordozta el Ádám bűnének gyümölcsét. Ő volt az emberiség helyettesítője.
Jelenések 1/18. „Halott voltam, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai” Jelenések 1/18.
Jézus Krisztus kifizette az emberiség bűnének büntetését; lerázta magáról a sötétség erőit, akik fogságba tartották Őt. Megfosztotta a hatalmuktól, és az ember feletti uralmuktól. Ő volt a halál ura és a sír legyőzője.
Felöltözte a halhatatlanságot, és megjelent a tanítványok között; és az ajka két szót ejtett ki; „Üdvözülve legyetek” A megváltás reggele elérkezett. Az új teremtés most már valósággá válhatott, Isten Fia, aki bárányként meghalt, íme most feltámadt az Új Szövetség hatalmas Úr Főpapjaként. Jézus legyőzte a halált és a sírt.
A mi nyelvünk és beszédünk nem megfelelő eszköz arra, hogy kifejezzük annak a szeretetét, aki bűnné lett értünk.
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött Fiát adta értünk, hogy senki el ne vesszen!”

Filippiekhez írt levél 3/10.
„Hogy megismerjem Őt és a feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet; hasonlóvá lévén az Ő halálához”

Meg kell értenünk, hogy a feltámadás értünk történt.
Efézusiakhoz levél 1/19-20.
„És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint” A válasz rá;
„Amelyet megmutatott a Krisztusban mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette a maga jobbjára a mennyekben.”

Efézusiakhoz írt levél 2/1.
„Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt”

Ez az Ige kijelenti, és mindannyiunknak kijelentést kell vennünk belőle, hogy mi az az erő, amiről az Ige szól, amely Krisztust feltámasztotta a halálból. Ez tudd, hogy ez értünk történt!
Isten hatalmas munkát végzett, mikor Krisztust feltámasztotta a halálból. Minket is feltámasztott Ővele Jézussal együtt a halálból!

Efézusi levél 2/5-6.
„Minket kik meg voltunk halva a vétkek miatt megelevenített együtt a Krisztussal; kegyelemből tartottunk meg. És Vele együtt feltámasztott és Vele együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban”

Az Ige mondja; újjászülettél, lehet, hogy tíz éve, lehet, hogy egy hónapja, vagy ma, de Isten szemében ez történt 2000 évvel ezelőtt történt; KRISZTUS HALÁLAKOR ÉS FELTÁMADÁSAKOR! Ezt Krisztusban HIT ÁLTAL KAPJUK MEG, KEGYELEMBŐL. Isten kegyelméből.
Isten kegyelméből nyerjük el az örök életet és nem cselekedetekből.
Ez volt az az idő, amikor az ördög legyőzetett végleges örök győzelmet aratott Krisztus és MINDEN AZ Ő LÁBAI ALÁ VETETETT!

Efézusiakhoz írt levél 1/22.
És mindeneket vetett az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé; mely az Ő teste, teljessége Önéki, aki mindeneket betölt mindenekkel”

Zsidókhoz írt levél 8/1.
„Olyan Főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült.”

János Evangélium 14/12.
„Bizony, bizony mondom néktek; Aki hisz Énbennem az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket Én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert Én az Én Atyámhoz megyek”

Jézus a fej, mi pedig rész szerint a test tagjai vagyunk. A fej elment az Atyához. Jézus megfosztotta a trónjuktól a fejedelemségeket, AKIK A VILÁGOT URALTÁK. Nem emberekről szól az Ige, hanem démonikus erőkről.
Ádámnak adatott a hatalom a föld felett, és Isten parancsot adott neki, hogy uralkodjon és népesítse be a földet, de ő engedetlen volt, kiadta a hatalmat az ördög kezébe! Isten kívül rekedt, így jött be a halál a világba, és a világ nagy zűrzavarba került. Istennek meg kellett az embert váltani!
Isten szövetséget kötött Ábrahámmal és ezen szövetség által volt Istennek lehetősége, hogy az Egyszülött Fiát hozza el a földre, azért, hogy minket megváltson.
Jézus legyőzte az ördögöt, a sötétség minden erejét, és utána KRISZTUS TESTÉNEK, A GYÜLEKEZETÉNEK ADTA ÁT A HATALMÁT, AMIT MEGSZERZETT.
Ki a gyülekezet? 1. Korinthusiakhoz írt levél 12/27. „Ti pedig Krisztus Teste vagytok, és tagjai rész szerint” Ki Krisztus teste? MI VAGYUNK, MI TAGOK VAGYUNK.

Máté Evangélium 28/18-19.
„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Szellem nevében”
Jézus azt mondja; Menjetek! Minden hatalom néktek adatott. Menjetek tanítsátok az embereket Jézus tanításaira.

Máté Evangélium 18/18.
„ Amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldottak a földön a mennyben is oldva lészen.”
Nékünk adatott minden hatalom, és amit megenged a test az meg van engedve, amit leállítunk, megkötünk, vagyis nem engedünk, meg az a munka le van állítva! Hatalmunk van Jézus nevében.

Jakab levél 4/7.
Vessétek hát alá magatokat Istennek és álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek.”
Ha az ördög nem fut el, akkor nem vetetted magad alá Isten uralmának. Nekünk kell ellene állni az ördögnek, és így el kell menjen!

Márk Evangélium 16/17.
„Azokat pedig akik hisznek, ilyen jelek követik az Én nevemben ördögöket űznek.” AKI HISZ!
Rómaiakhoz írt levél 5/17.
„Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültek.”

Mi uralkodunk a kegyelemben Jézus Krisztus által uralkodunk az életben, a kegyelem által! Hatalmat kaptunk, mint Krisztus testének tagja, az által, hogy újjászülettünk;

Kolossebeliekhez írt levél 1/14-20.
14. Akiben van a mi váltságunk az Õ vére által, bűneinknek eltörlése;
15. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született
16.Mert Õbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyiszékek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok;mindenek Õáltala és Õreá nézve teremttettek;
17. És Õ elõbb volt mindennél, és minden Õbenne áll fenn.
18. És Õ a feje a Testnek, a Gyülekezetnek: aki a kezdet, elsõszülött a halottak közül; hogy mindenekben Õ legyen az első;
19.Mert tetszett az Atyának, hogy Õbenne lakozzék az egész teljesség;
20. És hogy Õáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Õ keresztjének vére által; Õáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben”

Jézus az elsőszülött a halottak közül, amikor Jézus Krisztus kereszthalált halt magára vállalta a bűneinket és meghalt értünk. Örömnek tekintette, hogy keresztet szenvedett, mert tudta mi következik azután. Te mire tekintesz? Az előtted lévő örömért meg tudod tenni? Jézus tudta, hogy ez által vissza tud minket vásárolni magának. Ő VOLT A VÁLTSÁGDIJ! Az ördög azt hitte, hogy Jézus követte el a bűnöket. Amikor Jézus kiitta a poharat magára vállalta minden bűnünket, minden rossz cselekedetünket, melynek következménye volt, hogy elkülönültünk az Atyától. Az Úr felvállalta, az engedetlenség átkát, magára vette és így tudta megfizetni az árat a megváltás árát, amely az Ő élete volt!

Jézus elment arra a helyre, ahova nekünk kellett volna elmenni, a mi Urunk Jézus Krisztus a harmadik napon feltámadt. A mennyei Bíróság úgy ítélte, a véráldozat elegendő, az ár a vér volt, a bűntelen halt meg a bűnösökért. Az ár megfizetettet értünk.

A MEGVÁLTÁS BEVÉGEZTETETT! JÉZUS VÉRE ÁLTAL VISSZASZERZETT MINKET!
Ezért vagyunk mi megigazultak, amit Jézus tett értünk! És ez eleve elrendelt titok volt az ördög számára, különben nem feszítették volna meg dicsőség Urát.
2. Korinthusiakhoz írt levél 5/21.
„Mert azt, aki bűnt nem ismert bűnné lett értünk, hogy mi Isten Igazsága legyünk Őbenne”
Isten minket igazzá tett! Mi Őbenne vagyunk beteljesedve”

Kolossebeliekhez irt levél 2/9-10, 12, 14.
„Mert Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek egész teljessége testileg.
És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
Eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat-győzelmet aratván felettük Őbenne nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta őket.

Efézusiakhoz írt levél 2/10.
Mert az Ő alkotása vagyunk teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített”
Jézus Krisztus legyőzte a halált és a sírt! Feltámadt! Bárányként halt meg, és az új teremtés Főpapjaként támadt fel. Mi Vele együtt meghaltunk, de Vele együtt feltámadtunk, és uralkodunk a győztes oldalon állunk, mert hitből élünk, a feltámadás ereje a mienk!
A sír megszülte az életet és a világosságot, a szabadságot, a szeretetet, az új teremtést.Azt hitték megszabadultak Jézustól, a sír azonban több millió embert szült meg. Jézus Krisztus feltámadása az embernek újfajta életet és szeretete adott.
Az Úr Jézus feltámadt és egy újfajta életet, örök életet és isteni fajta szeretetet hozott el a világba. Ez az új dolog kijött a sírból, és ez nem használja ki a másikat, nem cselekszik durván, ez szüli az új teremtés embereit Isten életével.

A feltámadás ereje emelte ki az embert a körülményektől való félelemből, a rettegésből, az irigységből. Csoda volt, amikor Jézus megszületett Betlehemben, a jászolban, de nagyobb nap volt, amikor Isten gondoskodott az Új teremtésről.
Az Úr feltámadása, felszabadította a szeretetet és örök életet adott az embernek és egyben választási lehetőséget, hogy kit szolgáljon; a tökéletes Megváltót, vagy e világ istenét, a sátánt, aki elnyomást, félelmet, betegséget kötöttséget helyez az emberiségre!
Jézus megnyugodott a szégyen, a gyalázás, a kínzás hosszú napja véget ért, a megtört szíve okozta a halálát, szívét a lelki kínszenvedés törte össze. A világ bűne Ráméretett!
Munkáját elvégezte! Az életét adta váltságul sokakért. Ő volt az engesztelő áldozat vétkeinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világért is.
Békességünk büntetése Rajta volt. Betegségeinket Ő viselte, fájdalmainkat hordozá, és Ő megsebesített bűneinkért, békességünknek büntetése rajta volt, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.
Zsidókhoz írt levél 9/12.
„És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szeretve.”

A sátán diadalt ült azt remélte, hogy Jézus Krisztus örökre meghalt, de az Atya feltámasztotta Őt, és az ördög tudatára ébredt, hogy a királyságának vége. A papok, azzal, hogy Krisztust halálra adták, a sátán eszközévé váltak.


Az Úr a feltámadása után megjelent a tanítványainak és még negyven napig a földön járt, mielőtt elment volna megdicsőült testben, a tanítványoknak megígérte, hogy elküldi a Vigasztalót, a Szent Szellemet, és vesznek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reájuk és lesznek az Ő tanúi, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában, és Samáriában, mint és a földnek mind végső határáig /Apostolok cselekedetei 1/8. Majd az Olajfák hegyéről felvitették a mennybe.
A megígért Vigasztaló a Szent Szellem tíz nap múlva Pünkösd napján meg is érkezett sebesen zúgó szélben, kettős tüzes nyelvek formájában, és betöltekeztek a tanítványok. Az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot Pünkösd után az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról.

A feltámadás Istennek a leghatalmasabb munkája. Isten Fiaként jött, az Ószövetségi próféciákat betöltötte, elvitte bűneinket, betegségünket, elhordozta fájdalmainkat. Feltámadt halából, a Mennyei Bíróság követelményeit mind betöltötte. Ő a Messiás, Jézusnak a pokolba kellett menni értünk, Isten feloldotta a halál fájdalmait, Istentől elszakadt, mikor minket helyettesítve a pokolba ment. Számunkra nincs ítélet, Ő feltámadt a halálból.
Az Úr Jézus feltámadása a legfontosabb üzenet ennek haldokló világnak, mert senki más névben nincs üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más, mely által kellene nékünk megtarttatnunk.
/Aposolok cselekedetei 4/12./
Köszönet Istennek a megváltói munkáért, és Jézus Krisztusnak az engedelmességéért.
Ezért aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik.
Róma levél 10/9-10.
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre”

KÉRLEK MOST TE IS MONDD EL AZ ÜDVÖSSÉG IMÁT:
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért!
Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!

Jézus, Te vagy az én Uram!
Jézus, Te vagy az én Megváltóm!
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!
Én meg vagyok váltva!
Újjászülettem Krisztusban.
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.
Köszönöm Úr Jézus az örök életet! Ámen.


Az utolsó vacsora tanulsága; az Úr példamutatása
TANÍTÁS AZ ALÁZATRÓL

Jézus Krisztus kereszthalálát, és elárultatását egy szomorú esemény árnyékolta be, a tanítványai gyengesége került előtérbe, és megvilágításba!

Júdás, a hamis kapzsi tanítvány, elárulta Jézust a Mesterét, és kezükbe adta a papoknak harminc ezüstpénzért, /egy rabszolga áráért/ Júdás eladta az Urat a halálnak, A PÉNZ SZERETETE FELÜLMÚLTA A KRISZTUS IRÁNTI SZERETÉT, átadta Őt a szégyennek, a szenvedésnek!

Mennyire igaz, ez a mai állapotokra is: az emberek egymást lépcsőnek tekintik, és egymásra taposnak, elárulják, eladják egymást, akár egy tál lencséért, egy jobb pozíció reményében! Mindegy, hogy mi volt, csak lépjünk előbbre, akár hamis és hazug vádakkal is de az előre jutás jöjjön. Istennél, pedig az alázatos kerül előbbre.

Júdás egy bizalmi feladatot kapott Jézustól a tanítványok pénztárosa volt, de sajnos még a pénztárosi feladatban sem bizonyult hűnek! És aki a kicsin nem hű, az nem bízatik sokra! Judás vak volt, a saját gyenge jellemének felismerésére, kritikai szellem vette körül, vádaskodott, bíráskodott, a többiekre úgy tekintett, mint felettük lévő, a képesség területén magát magasra helyezte! Hatalomvágyban szenvedett! Júdás szíve nem mosódott meg, mert nem rendelte alá magát Krisztusnak, Nem vont le semmit abból, hogy a Mester megmosta a lábát!

Az utolsó vacsorán Jézus megpróbálta felkészíteni a tanítványait az előttük álló eseményre, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, ahol halálra adják, majd feltámad a halálból. Tanítványai nem értették meg, bánat volt a szívükben és versengés, azon vitáztak maguk között ki a nagyobb?

Márk 9/33-35.„Mert tanítja vala tanítványait, és mondja nékik: Az embernek Fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt: de ha megölték, harmadnapra feltámad. És elméne Kapernaumba.

És odahaza megkérdezé őket: Mi felett vetekedtetek egymással az úton? De ők hallgatának, mert egymás között afelett vetekedtek az úton, ki a nagyobb? És leülvén odaszólítá a tizenkettőt, és monda nékik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindenek szolgája.”


A kereszt közel volt, de tanítványait betöltötte az érvényesülés vágya, Ezért nem tudtak együtt érezni Urukkal, sőt nem is értették, hogy a megaláztatásról beszél nekik! Büszkeségükben csak magukra és az elérhető jutalomra gondoltak. Pedig a menny azt a munkást választja magas poszt betöltésére, aki alacsony beosztást vállal Isten előtt. Az alázatos kap több kegyelmet. Jézus tanítványainak szívbéli változásra volt szükségük!
A kereszt közel volt, Jézusnak a tanítványait a versengés és érvényesülés vágya töltötte be, ezért nem tudtak együtt érezni az Úrral. Amikor magunkkal vagyunk elfoglalva, nem látjuk mások problémáit.

Máté 20/28. „Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon, és adja az Ő életét váltságul sokakért”

Jézus a kereszt árnyékában volt, tudta, hogy halálra adják, ismerte azok hálátlanságát, és kegyetlenségét, akiket megmenteni jött, ezen az estén sok mondanivalója lett volna, ha készen lettek volna az elfogadására.
De a tanítványok ahogy egymásra tekintettek a pillantásuk a féltékenységről, és versengésről beszélt.

Szívében mindegyik a legmagasabb hely után vágyakozott, itt a földön, Felbecsülték magukat, a képességeiket, és magukat gondolatban az első helyre helyezték. Jakab és János, a trón jobb, illetve a bal oldalán való ülést kérte, a legmagasabb helyet, ez a többiek, felháborodását hozta. Júdás volt a legmérgesebb.

A vacsorára mindenki telve volt haraggal, Júdás nyomakodott a bal oldalra, a legjobb helyet akarta, János a jobbján ült Jézusnak.
A rosszkedvnek volt még egy oka. Az ünnepen az volt a szokás, hogy egy szolga megmosta a vendégek lábát, az eszközök már ki voltak készítve, de a szolga nem volt jelen, a tanítványok dolga lett volna a lábmosás elvégzése, de ők sértett hiúságból, nem vállalkoztak a szolga szerepére! Nem akartak egymás felé szolgálni. Jézus várt egy ideig, majd elkezdte mosni a tanítványai lábát.

János 13/5. „Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül van kötve”

Keserű szégyen és megaláztatás töltötte be a szívüket, megértették a ki nem mondott dorgálást.
Jézus földi életének utolsó cselekedete volt, hogy betöltötte a szolga szerepét, lemosta róluk a büszkeséget.
Alázatossá és taníthatóvá váltak.
Az Úr tanítványai a legmagasabb helyekért versengtek, Jézus pedig példát adott, megmosta a lábukat.

János 13/14/15. „Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.
Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.”

Megvan bennünk a hajlam, hogy önmagunkat magasabbra becsüljük, mint embertársainkat, hajlamosak vagyunk mindent megtenni a legjobb hely eléréséért, a hústest, a szemek kívánsága, az irigység, képes még a legjobbakat is szétválasztani, családokat feldúlni, egymást kárhoztatni, elárulni, mert ahol irigység, ott háborúság és gonosz cselekedetek is! Ezért szeretettel szolgáljatok egymásnak” Galata 5/13.

Az irigyek Isten országának örökösei nem lesznek, nem tudják Isten áldásait örökölni.

Jakab 3/14. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység, és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedett is van”

Kérünk titeket atyámfiai, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az Ő országába és dicsőségébe hív titeket, hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára. (1.Thess.2/12, 2.Thess.1/5)
Honlapkészítés